Kurser Dagtid

Allmän kurs

Kursens mål: Ökad kunskap om sin omvärld, ökad studieteknik, behörighet till eftergymnasiala studier.
Max antal deltagare: 16 deltagare
Antal starter: 1-2 ggr/läsår
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök »

Baskursen

Kursens mål: Fokus på ökad kunskap och färdighet på grundläggande nivå
Max antal deltagare: 16 deltagare
Antal starter: 1-2 ggr/läsår
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök »

Etableras i Sverige A

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk, samt bättre läs- och skrivförmåga.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 1 gång varje halvår
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök »

Etableras i Sverige B

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk
Max antal deltagare: 20 deltagare
Antal starter: 1 gång i månaden
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök »

Kvinnokursen

Kursens mål: Fokus på ökad kunskap och trygghet i den talade svenskan. Kursen ska leda till ökad motivation och vilja till fortsatt lärande
Max antal deltagare: 18 deltagare
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök »

Lärarassistentutbildning

Kursens mål: Ge den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt och ge goda kunskaper i pedagogiskt arbete.
Max antal deltagare: 22 deltagare per grupp
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 år
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner per vecka

Läs mer och ansök »

Svenska i butik

Kursens mål: Att få arbete inom butiksnäringen
Max antal deltagare: 24 deltagare
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök »

Textilkursen

Kursens mål: Att stärka lusten till lärande. Att utveckla kunskaper i det svenska språket och i olika textila hantverk. Att lära känna, förstå och kunna röra sig i det svenska samhället med stärkt självförtroende.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök »

Vardagssvenska

Kursens mål: Kurs för syrianska, arabisktalande kvinnor. Fokus på övervinna rutinen och återvända till det sociala livet.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 75%

Läs mer och ansök »

Kurser Kvällstid

Bibelstudier och kristen tro

Kursens mål: Enligt den syrisk ortodoxa kyrkans tro/lära får du möjlighet att förvärva kunskaper inom kyrkohistoria, bibelkunskap, troslära, kristet liv, sakramenten samt syrisk ortodoxa kyrkans kyrkofäder och tradition.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 2 gg/varje termin
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 4 timmar per vecka uppdelade på två dagar (måndag och onsdag 18.00-20.15)

Läs mer och anmäl intresse »

Övriga Kurser

VÅR FILIAL

Kulturreservatets Folkhögskola

Botkyrka folkhögskola har även en filial i Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Kulturreservatets folkhögskola. Här kan du välja mellan studier i glesbygds- och samhällsutveckling eller konstnärligt skapande men också läsa allmän kurs.

kulturreservatetsfhs.se