BASKURSEN

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
Max antal deltagare: 24 
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka          Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till Internet och andra media, studiebesök, tillgång till kurslitteratur)

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Tematiska studier
 • Samhällskunskap på grundläggande nivå
 • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök.
 • Natur och miljö – hållbarhet
 • Historia på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå
 • Digitala verktyg
 • Estetiskt innehåll som bild, form, drama, rörelse
 • Möjlighet till studier i engelska

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ökat sina kunskaper i grundläggande svenska som andraspråk
 • Ha en ökad förståelse för sin omvärld
 • Ha möjlighet att studera vidare på gymnasienivå

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

 • Möjlighet till intyg på grundläggande nivå.

Läs mer:

Det här är en kurs för dig som inte är färdig med dina studier på grundläggande nivå. Kanske har du aldrig gått i skolan i ditt hemland, eller inte avslutat grundskolan.

Som studerande på Baskursen möter du personer med olika bakgrund. Tillsammans tränar vi svenska språket genom att tala, läsa och skriva mycket. Vi jobbar mycket i grupp och lär oss av varandra.
Hur kan vi arbeta för en bättre miljö, både i Hallunda, Sverige och resten av världen? Hur kan vi skapa en bra värld? Det här pratar vi mycket om på Baskursen.

Du får också studera matematik, samhällskunskap och svenska, samt har möjlighet att studera engelska om du vill.
Du som vill studera hos oss behöver kunna samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Vi gör många saker tillsammans med andra studerande på skolan, till exempel temadagar, friluftsdagar, gemensamma träffar och mycket mer.

På Baskursen förbereder du dig för fortsatta studier och arbetslivet.

Anmäl ditt intresse