Allmän kurs grund

 

 

Allmän kurs grund


Det här är en kurs för dig som har svenska som andraspråk och vill jobba mer med svenska språket på grundnivå strax innan gymnasiet.

Som studerande på Allmän kurs grund möter du personer med olika bakgrund. Tillsammans tränar vi svenska språket genom att tala, läsa och skriva mycket. Vi jobbar mycket i grupp och lär av varandra

Hur kan vi skapa hållbar utveckling i världen, både globalt och lokalt? Detta är en fråga som får mycket utrymme på Allmän kurs grund. Det handlar om hur människor levt tidigare och hur vi kan leva i framtiden.
Hur kan vi skapa en bättre miljö och en bra värld?
Du får studera matematik och den som vill kan jobba engelska på grundläggande nivå. Rörelse, drama, sång och kreativt skapande återkommer hela tiden som delar av lektionerna. Innehållet i kursen bestämmer kursdeltagarna delvis tillsammans med lärarna.
Du som är studerande på Allmän kurs grund ska vara beredd att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Temadagar och flera andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.
Allmän kurs grund ger inga betyg men ett intyg och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.
Ansök online Ansök via PDF Hjälp med online ansökan.pdf
//]]>