ARAMEISKA SPRÅKET/FÖRDJUPNING I KYRKANS LÄRA OCH TRADITION

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål:
Förvärva goda kunskaper i det arameiska språket samt kunskaper inom den Syrisk ortodoxa kyrkans liturgi
Max antal deltagare: 12 deltagare
Antal starter: 2 gg/varje termin
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 4 timmar per vecka uppdelade på två dagar (måndag och onsdag 18.00-20.15)

Kursinnehåll:

  • Arameiska språket (klassisk kthobonojo) både på grundläggande nivå samt fördjupning
  • Syrisk ortodoxa kyrkans liturgi

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Ha utvecklat goda kunskaper i det arameiska språket (kthobonojo)
  • Ha förvärvat kunskaper som är relaterade till den syrisk ortodoxa kyrkans liturgi (shimo, bethgazo och qinotho)

Läs mer:

Kursen vänder sig till dig som har arameiska som modersmål och behöver lära dig tala och skriva språket bättre samt fördjupa dig i kyrkans lära och tradition. Även andra intresserade är välkomna. Undervisningsspråket är arameiska.

De studerandes aktiva deltagande i gruppen är viktig. Lärare och deltagare planerar arbetet tillsammans. Ämnet ”Arameiska” innehåller bl.a. läsning, ordkunskap, skrivträning, stavning, samtal och grammatik. Ämnet ”Kyrkans lära och tradition” innehåller bl.a. kyrkohistoria, tro, kunskap, tradition.
Inlärningsmetoden bygger på eget initiativ och ansvarstagande allt efter nivå.

Efter avslutad kurs förväntas studenten att visa kunskap och förståelse inom kyrkans lära och tradition samt att visa god kunskap i språket. Alla deltar i kvällsutbildningarnas gemensamma aktiviteter som tematräffar och liknande.
Studierna kommer att kombineras med studiebesök.

Ansök här