Vardagssvenska

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 – 2 läsår
Studietakt: 50 eller 100%, 15 eller 30 lärarledda lektioner/vecka

Svenska i butik

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka