Svenska i butik

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Att få arbete inom butiksnäringen
Max antal deltagare: 24
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%. Lärarledd undervisning/praktik i butik – motsvarande 30 undervisningstimmar