ANTAGNING OCH URVAL

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du behöver uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller kraven.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar
 • Du får inte ha ett pågående drogmissbruk
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen

Urvalskriterier - hur väljer skolan vem som får plats?

Om det finns flera sökande till en kurs än vad det finns platser, gör skolan ett urval bland de som uppfyller de grundläggande kraven.
I första hand väljer skolan:

 • Dig som har störst behov av att studera på folkhögskola

Om det finns flera med stort behov, görs urvalet baserat på de intervjuer du genomgår när du har sökt en kurs. Då kan det handla om hur väl vi tror att du passar in i gruppen, vad du har gjort tidigare, vilka mål du har etc.

Så här går ansökan till

 • Under varje kurs på första sidan när du klickar på “Våra kurser” i menyn, finns ett litet formulär för att anmäla ditt intresse. Det går bra att anmäla intresse till flera kurser. Skriv in ditt namn och din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.
 • I det automatiska svar du får när du har lämnat intresse, finns instruktioner om hur du ska ansöka till kursen. Det finns också kontaktuppgifter om du behöver hjälp. Om vi ser att du har lämnat intresse men inte ansökt till kursen, kommer vi att kontakta dig och fråga om du behöver hjälp med din ansökan.
 • Om du har svårt att ansöka på dator eller i telefonen, kan du också komma till oss på folkhögskolan, så hjälper vi dig med ansökan på plats.
 • Efter sista ansökningsdagen, som alltid är 15 april, går vi igenom alla ansökningar, och kallar alla sökande till intervjuer. Du får din kallelse via sms.
 • På intervjudagen får du sitta ner med två-tre av lärarna till den kurs du har sökt. Du får då berätta lite mer om dig själv och ställa frågor.
 • Efter att alla intervjuer är färdiga, fattar lärarna beslut om vilka som ska tas in till kursen. Du får ett brev med information om du har blivit antagen eller inte.
 • Om du blivit antagen, måste du tacka ja till din plats om du fortfarande vill gå. Annars behöver du tacka nej så att vi vet att du har ändrat dig. Om du inte tackar ja, kommer platsen att gå till någon annan. Med ditt brev kommer instruktioner om hur du gör för att tacka ja eller nej.
 • När du har tackat ja till din plats kommer du efter ett tag få ett välkomstbrev med instruktioner om plats och tid för kursstart.