Etableringskurs for analfabeter

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk, samt bättre läs- och skrivförmåga
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 1 gång varje halvår
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Kursinnehåll:

 • Introduktion till svenska alfabetet
 • Svenska med fokus på samtal
 • Estetiskt innehåll som drama, sång, konst, foto etc
 • Utflykter
 • Undersökningar och experiment för att främja talet
 • Matlagning

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ökat sina kunskaper i svenska språket
 • Ha en bättre förståelse för Sverige och den svenska kulturen
 • Ha ett ökat självförtroende

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

 • Möjlighet till intyg/betyg på uppnådd nivå i svenska
 • Intyg på avklarad etableringskurs

Läs mer:

Etableringskursen är ett samarbete mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen, med syfte att stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden i Sverige.
Du behöver ha en etableringsplan för att kunna gå kursen, och det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som hjälper dig med hur du ska göra för att börja hos oss.

Denna kurs är särskilt utvecklad för dig som har svårt att läsa och skriva, både på ditt hemspråk och på svenska.
Vi arbetar med att hitta olika medel för kommunikation tillsammans, och förutom att du får träna på det svenska alfabetet och orden så kommer du att träna upp ditt språk med hjälp av foto, bilder, matlagning, besök på olika platser och mycket mer.
Tillsammans hittar vi gemensamma vägar till kommunikation, och lär oss av varandra!

Efter kursen får du ett intyg på att du gått etableringskursen, och du har blivit bättre förberedd för vidare studier och en plats i det svenska samhället.

Anmäl ditt intresse