Etableras i Sverige B

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk
Max antal deltagare: 20 deltagare
Antal starter: 1 gång i månaden
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Kursinnehåll:

  • Svenska som andraspråk på den nivå deltagaren befinner sig på
  • Att leva i det svenska samhället
  • Utflykter
  • Kulturellt innehåll som musik, teater etc.
  • Estetiskt innehåll

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Ha ökat sina kunskaper i svenska språket
  • Ha en bättre förståelse för Sverige och den svenska kulturen
  • Ha ett ökat självförtroende

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

  • Möjlighet till intyg/betyg på uppnådd nivå i svenska
  • Intyg på avklarad etableringskurs

Läs mer:

Etableringskursen är ett samarbete mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen, med syfte att stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden i Sverige.

Kursen riktar sig till dig som är nyanländ med en etableringsplan, och det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som hjälper dig med hur du ska göra för att börja hos oss.

Etableringskursen på Botkyrka Folkhögskola har som främsta mål att du efter avslutad utbildning ska ha tagit ett stort steg närmare ditt mål i livet. För att nå dit, erbjuder vi dig ett gediget och genomarbetat innehåll med fokus på svenska, samhällskunskap och kultur.

Bland annat arbetar vi med svenska språket med delat fokus på både arbetslivet och det sociala livet, samhällskunskap i syfte att förmedla information om det politiska systemet i Sverige, svensk lag och allmän kännedom om det svenska samhället, arbete kring svensk kultur, med fokus på kulturskillnader och kända svenska kulturella verk etc.
Vi tror på lärande genom gemenskap över gränserna, därför träffar du ofta deltagare i andra kurser i bland annat fysiska eller estetiska aktiviteter, fika, utflykter, temadagar och liknande.

Anmäl ditt intresse