VARDAGSSVENSKA

Kursens mål: Att stärka lusten till lärande. Att utveckla kunskaper i det svenska språket och i olika textila hantverk. Att lära känna, förstå och kunna röra sig i det svenska samhället med stärkt självförtroende.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Skapande i textil, bild, färg och form
 • Konstprojekt tillsammans med en aktör utanför skolan
 • Symaskinssömnad, virkning, stickning och broderi
 • Lagning av kläder och återanvändning av textila material
 • Grundläggande datakunskap
 • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök
 • Gemensamma skolaktiviteter

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha utvecklat språket i sin egen takt – prata, lyssna, läsa och skriva
 • Kunna använda det svenska språket i vardagslivet mer än tidigare
 • Ha utvecklat lusten till skapande inom textil
 • Kunna använda en symaskin och ha provat olika textila hantverk
 • Kunna använda en dator med större säkerhet än tidigare
 • Uppleva en större trygghet med att ta kontakter och röra sig i det lokala samhället
 • Uppleva en större lust och fortsatt vilja till lärande

Läs mer:

Det här är kursen för dig som är intresserad av att lära dig mera inom textilt skapande och som inte har svenska som förstaspråk. Du bör vara klar på SFI C för att söka, men vi gör individuella bedömningar utifrån en intervju med dig när vi har intag.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i sömnad, textil materiallära, broderi, stickning, virkning, färg och form och hållbarhet/återanvändning. Svenska som andraspråk på grundnivå och datoranvändning finns med hela tiden.

Efter Textilkursens slut kan du hantera en symaskin och tillverka egna textila produkter. Du har provat på olika tekniker inom textil och att uttrycka något/berätta genom skapande. Hållbarhet är också en viktig del i kursen. Du får kunskap i hur man lagar kläder och vi undersöker hur vi kan återanvända material.

Språket har en central plats i Textilkursens alla delar. Allt vi gör har som mål att stärka och att hjälpa varje deltagare vidare i livet mot fortsatta studier eller ett arbete vare sig det är inom textil eller något annat område.

Vi gör studiebesök och visar på möjligheter för deltagarna att bli mer delaktiga i det lokala samhället och i kulturlivet. Temadagar och andra aktiviteter genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

Textilkursen ger ett intyg på avslutad kurs och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.

Anmäl ditt intresse