Etableringskursen

 

 

ETABLERINGSKURSEN

Etableringskursen är ett samarbete mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen, med syfte att stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden i Sverige.

 Vem får gå?
Kursen riktar sig till vissa nyanlända med en etableringsplan. Arbetsförmedlingen beslutar om vilka personer som får delta i kursen. Personer med kort utbildningsbakgrund, det vill säga förgymnasial utbildning kortare än 9 år, ska prioriteras till kursen.
Intaget sker gruppvis, alltså inte löpande en och en. Detta för att stärka gruppsammanhållningen och öka kvaliteten på undervisningen.
 Vad består kursen av?
Etableringskursen på Botkyrka Folkhögskola har som främsta mål att deltagaren efter avslutad utbildning ska ha tagit ett stort steg närmare sitt mål i livet. För att nå dit, erbjuder vi deltagarna ett gediget och genomarbetat innehåll med fokus på svenska, samhällskunskap och kultur.
Följande kännetecknar Botkyrka Folkhögskolas etableringskurs:
  • 30 lärarledda timmar i veckan
  • Svenska med delat fokus på både arbetslivet och det sociala livet
  • Samhällskunskap i syfte att förmedla information om det politiska systemet i Sverige, svensk lag och allmän kännedom om det svenska samhället
  • Arbete kring svensk kultur, med fokus på kulturskillnader och kända svenska kulturella verk
  • Interaktion med deltagare i andra kurser, via gemenskap kring bland annat fysiska aktiviteter, fika, utflykter, temadagar och liknande.
Var och när?
Kursen ges i klassrum på Botkyrka Folkhögskola, Tomtbergavägen 14.
Kontakta skolan för nästa kursstart.
Kontaktpersoner:
Rektor: Olle Westberg
tfn 0708164145
e-post olle.westberg@botkyrkafolkhogskola.org
Bitr. rektor: Johanna Molander
tfn 0790785840
e-post johanna.molander@botkyrkafolkhogskola.org
//]]>