Etableringskursen

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk, samt bättre läs- och skrivförmåga. Nybörjarnivå.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Kursstart: 1 gång varje halvår
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

avisering via
arbetsförmedlingen

Kursinnehåll:

 • Svenska På Grundläggande Nivå
 • Svenska Med Fokus På Samtal
 • Lästräning
 • Skrivträning
 • Utflykter
 • Samhällsorientering
 • Matlagning

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ökat sina kunskaper i svenska språket
 • Ha en bättre förståelse för Sverige och den svenska kulturen
 • Ha ett ökat självförtroende

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

 • Intyg på avklarad etableringskurs

Läs mer:

Etableras i Sverige är ett samarbete mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen, med syfte att stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden i Sverige. Arbetsförmedlingen kan både bevilja kursen till dig som har etableringsplan, samt till dig som vill gå den som SMF-kurs.

Du kan även läsa den här kursen om du är asylsökande.

Be din handläggare på Arbetsförmedlingen om hjälp om du vill ansöka!

Denna kurs är särskilt utvecklad för dig som har svårt att läsa och skriva, både på ditt hemspråk och på svenska.

Vi arbetar med att hitta olika medel för kommunikation tillsammans, och förutom att du får träna på det svenska alfabetet och orden så kommer du att träna upp ditt språk med hjälp av foto, bilder, matlagning, besök på olika platser och mycket mer. Tillsammans hittar vi gemensamma vägar till kommunikation, och lär oss av varandra!

Efter kursen får du ett intyg på att du gått kursen, och du har blivit bättre förberedd för vidare studier och en plats i det svenska samhället.

Anmäl ditt intresse