Kompetensutveckling för trossamfundens ledaren

Botkyrka folkhögskola har fått i uppdrag av Nämnden för statliga stöd till trossamfund SST, ...

 

Kompetensutveckling för trossamfundens ledaren

Botkyrka folkhögskola har fått i uppdrag av Nämnden för statliga stöd till trossamfund SST, att ordna en kompetensutveckling för de religiösa ledare i samfunden som kommit till Sverige från andra länder. Vid tre olika kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö fram till sommaren 2014, ska deltagarna få möjlighet att möta olika delar av det svenska samhället och lära mer om vad det innebär att vara trossamfund i en sekulär stat. Läs gärna mer på SST:s webbplats http://www.sst.a.se/sstsuppdrag.4.15272bfd13b817fbae13000.html

//]]>