Kvällskurser

 

 

Kvällskurser

Folkhögskolan erbjuder flera kvällskurser som vänder sig till deltagare från huvudmännen. Det kan var bibelstudier, musik, liturgi och liknande. Studieplats är Botkyrka folkhögskola om det inte står något annat.


Arameiska språket/fördjupning i kyrkans lära & tradition


Tid:              Måndag och onsdag 18:00 - 20:15
Lärare:          Robert Abraham

Allmänt om kursen
Kursen vänder sig till dig som har arameiska som modersmål, är ung verksam diakon i den Syrisk Ortodoxa kyrkan och behöver lära dig tala och skriva språket bättre samt fördjupa dig i kyrkans lära och tradition. Även andra intresserade är välkomna. Undervisningsspråket är arameiska.
Innehåll
De studerandes aktiva deltagande i gruppen är viktig. Lärare och deltagare planerar arbetet tillsammans. Ämnet ”Arameiska” innehåller bl.a. läsning, ordkunskap, skrivträning, stavning, samtal och grammatik. Ämnet ”Kyrkans lära och tradition” innehåller bl.a. kyrkohistoria, tro, kunskap, tradition. Inlärningsmetoden bygger på eget initiativ och ansvarstagande allt efter nivå.
Efter avslutad kurs förväntas studenten att visa kunskap och förståelse inom kyrkans lära och tradition samt att visa god kunskap i språket. Alla deltar i kvällsutbildningarnas gemensamma aktiviteter som tematräffar och liknande. Studierna kommer att kombineras med studiebesök.
Ansök här Hjälp med digital ansökan.pdf

Bibelstudier - Norrköping


Tid:             två kvällar i veckan i St Kyriakos syrisk ortodoxa kyrka
Lärare:          Fader Josef Dag
Anmälan:     direkt till SOKU Norrköping info@sokunorrkoping.se

Allmänt om kursen
Bibelstudieutbildningen i syrisk ortodoxa kyrkan ”S:t Kyriakos församling” i Norrköping startade vårterminen 2007 och är för människor, ung som gammal, som är nyfikna på Bibeln. Du som vill få en fördjupad bibelundervisning och troskunskap är välkommen. Målet är att samtala om vår syn på Gud och om allt som ryms i tron.
Kursens upplägg och struktur bygger på att läsa Bibeln i synnerhet Nya Testamentet, från pärm till pärm, kapitel för kapitel samt vers för vers. Med hjälp av kyrkofäderna samt andra teologers kommentarer, försöker vi tolka texterna och tillämpa dem på nutiden.
Kursinnehåll
Under utbildningens gång berör vi ämnen som kyrkohistoria, bibelkunskap, troslära, kristet liv, sakramenten, gudstjänst och liturgi. För att öka förståelsen för ortodox tro i Sverige studerar vi också den ortodoxa kyrkans tradition och kyrkofäderna. Vi kommer också att göra studiebesök, få vara med och lyssna till gästföreläsare.
Ansök här Hjälp med digital ansökan.pdf

Bibelstudier på engelska/Bible Studies in English –  Hallundakyrkan


Tid:                tisdag 18.00 – 20.00
Lärare:          Samuel Newze


Allmänt om kursen
Kursen vänder sig alla som vill studera Bibeln på engelska. I en grupp på 10-12 personer finns utrymme att läsa texter och samtala. Undervisningsspråk är engelska. Kursen bedrivs i Hallundakyrkans lokaler.
Innehåll
Studierna är tematiska kring en bibelbok eller ett ämne som gruppen väljer. Syftet är att ge grundläggande undervisning i Bibeln.
Ansök här Hjälp med digital ansökan.pdf  

Arameiska språket/bibelstudier och kristen tro


Tid:              Måndag och onsdag 18:00 - 20:15
Lärare:          Fader Melki Yilmaz


Allmänt om kursen
Utbildningen vänder sig till alla vuxna över 18 år som vill studera arameiska språket och fördjupa sig i kristen tro och syrisk ortodox kyrkotradition.
Arameiska är ett av världens äldsta språk som fortfarande är i bruk. Det har använts utan avbrott i ca 3000 år. De äldsta hittills upptäckta arameiska inskriptionerna kommer från 800-talet f. Kr.  Undervisningen börjar i läroboken, men kopplar till det som händer i, och utanför, klassrummet. Utbildningen ges på arameiska språket, inga förkunskaper krävs.
Innehåll
Kursen innehåller bl.a. språket i tal och skrift inklusive grammatik och kyrkohistoria, bibelkunskap, troslära, kristet liv, sakramenten, gudstjänst och liturgi, samt syrisk ortodoxa kyrkans kyrkofäder och tradition.

Ansök här Hjälp med digital ansökan.pdf
//]]>