KVINNOKURSEN

Kursens mål: Att du ska bli förberedd för fortsatta studier och arbetslivet
Kursstart: 18 augusti 2022
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kursinnehåll:

  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Tematiska studier, fokus på hälsa och den egna livsberättelsen
  • Samhällskunskap
  • Litteratur och nyhetsbevakning
  • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök
  • Resor med kommunala transportmedel, kartkunskap
  • Grundläggande datakunskap och att använda telefonen som ett hjälpmedel i studier
  • Estetisk verksamhet, exempelvis sång, bild och drama

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Vara förberedd för fortsatta studier och arbetslivet

Intyg som ges efter avslutad utbildning

  • Kursintyg 

Läs mer:

Den här kursen är för dig som inte har svenska som förstaspråk men vill utveckla ditt språk i tal och skrift. Du får lyssna till och prata svenska. Vi skriver och läser också.

Kursen passar dig som har kunskaper motsvarande SFI C. Vi gör en individuell bedömning av din språknivå när vi träffar dig för en intervju.

Kursens innehåll är svenska på SFI-nivå, kunskap om det svenska samhället, grundläggande datakunskap, skapande verksamhet samt kropp och rörelse. Skapande kan till exempel vara drama eller att måla. Rörelse kan vara yoga eller promenader. Språket är en viktig del i alla aktiviteter.

Kvinnokursen gör många studiebesök på platser utanför skolan.

På kvinnokursen möter du andra kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund. Du som studerar hos oss ska vilja samarbeta med olika människor och kunna ta eget ansvar.

Ansök här