Kvinnokursen

 

 

Kvinnokurs


Det här är kursen för dig som inte har svenska som förstaspråk men vill utveckla ditt språk på svenska i tal och skrift. Du får lyssna till och prata svenska. Skriva och läsa är också viktigt.

Kursens innehåll är svenska på SFI-nivå, kunskap om det svenska samhället, grundläggande datakunskap, skapandeverksamhet samt kropp och rörelse. Skapande kan exempelvis vara att måla, sy eller skulptera. Rörelse kan vara yoga eller promenader. Språket är en viktig del av alla aktiviteter.
Kvinnokursen gör många studiebesök på platser utanför skolan.
På Kvinnokursen möter du många andra kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund. Du som är studerande på Kvinnokursen ska vara beredd att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Temadagar och flera andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.
Kvinnokursen ger inga betyg men ett intyg och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.
Ansök online Ansök via PDF Hjälp med online ansökan.pdf
//]]>