KVINNOKURSEN

Antal platser: 18
Kursstart: 23 augusti 2021
Kurslängd: 1 läsår
Studietak: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar/vecka
Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till internet, chromebook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök  mm)

Ansökan stängd

Ansökan stängd

Kursinnehåll:

  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Tematiska studier, fokus på hälsa och den egna livsberättelsen
  • Samhällskunskap
  • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök
  • Resor med kommunala transportmedel, kartkunskap
  • Litteratur och nyhetsbevakning
  • Estetisk verksamhet, exempelvis sång, bild, drama, sömnad, skulptur
  • Grundläggande datakunskap och att använda telefonen som ett hjälpmedel

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Vara förberedd för fortsatta studier och arbetslivet

Intyg som ges efter avslutad utbildning

  • Kursintyg 

Läs mer:

Den här kursen är för dig som inte har svenska som förstaspråk men vill utveckla ditt språk i tal och skrift. Du får lyssna till och prata svenska. Skriva och läsa är också viktigt.

Kursen passar dig som har kunskaper motsvarande SFI C. Vi gör en individuell bedömning av din språknivå när vi träffar dig för en intervju.

Kursens innehåll är svenska på SFI-nivå, kunskap om det svenska samhället, grundläggande datakunskap, skapande verksamhet samt kropp och rörelse. Skapande kan till exempel vara att måla, sy eller skulptera. Rörelse kan vara yoga eller promenader. Språket är en viktig del i alla aktiviteter.

Kvinnokursen gör många studiebesök på platser utanför skolan.

På kvinnokursen möter du många andra kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund. Du som studerar hos oss ska vilja samarbeta med olika människor och kunna ta eget ansvar. 

Ibland gör vi saker tillsammans med andra kurser på skolan, till exempel temadagar eller andra aktiviteter.

Ansök här