KVINNOKURSEN

Kursens mål: Att du ska bli förberedd för fortsatta studier och arbetslivet
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kvinnokursen utgör parallellt med Svenska och textil och Vardagssvenska det första av tre år på Allmän kurs på grundskolenivå. Dessa följs av Basåret som ett andra år och Språkåret samt Svenska i butik som ett tredje och sista år. De tre åren bygger på varandra och deltagare som söker till Allmän kurs grund på Botkyrka folkhögskola börjar på det första, andra eller tredje året beroende på skolbakgrund och förkunskaper. Efter avslutad utbildning på grundskolenivå är målet att deltagaren ska vara redo att läsa vidare på gymnasial nivå, till exempel en gymnasial yrkesutbildning eller Allmän kurs gymnasium på folkhögskola.

Kursinnehåll:

 • Samhällskunskap
 • Svenska på SFI-nivå
 • Idrott och hälsa
 • Digital kompetens
 • Skolgemensamma aktiviteter
 • Engelska*/profilämne *valbart
 • Matematik
 • Mentorstid

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Vara förberedd för fortsatta studier och arbetslivet

  Intyg som ges efter avslutad utbildning:

  • Kursintyg

  Läs mer:

  Kvinnokursen vänder sig till deltagare som har svenska som andraspråk och vill utveckla sin svenska i tal och skrift. Språkstudierna förmedlar samtidigt med språkinlärning också samhälls- och omvärldskunskap. Här läser man också matematik och har möjlighet att välja till engelska. På Kvinnokursen möts deltagare med olika erfarenheter och bakgrund till exempel ålder, kultur och språk. Mångfalden är en tillgång där alla bidrar i lärprocesserna. Gemensamma temadagar, friluftsdagar och föreläsningar förekommer med andra kurser på skolan. Kvinnokursen är på grundskolenivå eller motsvarande och erbjuder 30 lektionstimmar/vecka.

  Kursen ger rätt till studiemedel på 75%

  Ansök här