KVINNOKURSEN

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål:
Fokus på ökad kunskap och trygghet i den talade svenskan. Kursen ska leda till ökad motivation och vilja till fortsatt lärande
Max antal deltagare: 18
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka          Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till Internet och andra media, studiebesök, tillgång till kurslitteratur)

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Tematiska studier, fokus på hälsa och den egna livsberättelsen
 • Samhällskunskap
 • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök
 • Resor med kommunala transportmedel, kartkunskap
 • Litteratur och nyhetsbevakning
 • Estetisk verksamhet, exempelvis sång, bild, drama, sömnad, skulptur
 • Grundläggande datakunskap och att använda telefonen som ett hjälpmedel

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Uppleva en större kunskap och trygghet i den talade svenskan
 • Uppleva att de har förmåga att agera i fler situationer med hjälp av det svenska språket
 • Uppleva en större trygghet som gör att de vill besöka nya sammanhang
 • Uppleva en ökad motivation och vilja till fortsatt lärande

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

 • Intyg för studier på Kvinnokursen

Läs mer:

Det här är kursen för dig som inte har svenska som förstaspråk men vill utveckla ditt språk på svenska i tal och skrift. Du får lyssna till och prata svenska. Skriva och läsa är också viktigt.
Du bör vara klar på SFI C för att söka, men vi gör individuella bedömningar utifrån en intervju med dig när vi har intag.

Kursens innehåll är svenska på SFI-nivå, kunskap om det svenska samhället, grundläggande datakunskap, skapandeverksamhet samt kropp och rörelse. Skapande kan exempelvis vara att måla, sy eller skulptera. Rörelse kan vara yoga eller promenader. Språket är en viktig del av alla aktiviteter.
Kvinnokursen gör många studiebesök på platser utanför skolan.

På Kvinnokursen möter du många andra kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund. Du som är studerande på Kvinnokursen ska vara beredd att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Temadagar och flera andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

Kvinnokursen ger intyg och möjlighet till behörighet i grundläggande svenska som andraspråk, och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.

Ansök här