Mångkulturella almanackan på besök!

Mångkulturellt centrum i Fittja är en fantastisk lokal, nationell och internationell samlingsplats. Centret jobbar med frågor kring mångkultur, etnicitet, migration och integration på många olika nivåer...

 

Mångkulturella almanackan på besök!

Måndag den 21 september, 2015

Mångkulturellt centrum i Fittja är en fantastisk lokal, nationell och internationell samlingsplats. Centret jobbar med frågor kring mångkultur, etnicitet, migration och integration på många olika nivåer. Varje år så ger centret dessutom ut en almanacka på svenska med en mångkulturell prägel. Mångkulturellt centrums redaktör, Ingrid Ramberg gjorde under måndagen ett besök hos oss på Botkyrka folkhögskola för att samla tankar, erfarenheter och information inför 2016 års almanacka.

Hon träffade två grupper i svenska som andraspråk(SVA) och diskuterade kring deltagarnas egna erfarenheter kring att leva i Sverige men med högtider och kultur från andra delar av jorden.

Vi ser fram emot 2016 års almanacka redan nu!

//]]>