ALLMÄN KURS - SVENSKA I BUTIK

Kursens mål: Att få arbete inom butiksnäringen
Max antal deltagare: 24 deltagare
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, med fokus på den svenska man pratar när man arbetar i en butik
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Praktiserad svenska med riktiga kunder i butik
 • Kassahantering, kundbemötande, skyltning och andra praktiska delar av att arbeta i butik
 • Engelska med fokus på den engelska man pratar när man arbetar i butik
 • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök
 • Arbete med CV, intervjuteknik etc
 • 5 veckors praktik i butik
 • Matchning mot potentiella arbetsgivare

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ett jobb, eller ökade möjligheter att kunna få jobb
 • Ha fått referenser att använda vid kommande arbetsintervjuer
 • Ha en förbättrad svenska som är anpassad för ett arbete i butik
 • Ha ett större självförtroende för sin egen förmåga

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

 • Möjlighet till intyg på grundläggande nivå.
 • Intyg på uppnådda praktiska kunskaper inom butik, som kassahantering, skyltning etc.
 • Intyg på övriga förmågor som är relevanta för arbete i butik, t.ex pålitlighet, kundbemötande etc.

Läs mer:

Allmän kurs – svenska i butik är en kurs i svenska som andraspråk och språk i yrke, som ges av Botkyrka Folkhögskola i samarbete med Hela Människan.

Du studerar allmän kurs på grundläggande nivå, med ämnena svenska på SVA Grund-nivå, samhällskunskap och matematik två dagar i veckan på folkhögskolan. De andra tre dagarna är du på Hela Människan i Tumba, där du lär dig svenska som är anpassat för olika yrkesroller. Praktik ingår också i kursen. Du kommer att få lära dig att arbeta i kassa och butik, café och servering, lager och tvätt med mera.
Temadagar och flera andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

Kursen riktar sig till dig som har betyg i SFI C eller motsvarande, samt har kort utbildningsbakgrund (ej färdig på gymnasiet).
När du är klar med utbildningen har du fått kunskaper motsvarande studier på grundläggande nivå, samt referenser från de olika arbetsplatser du arbetat på under studietiden.