Coronavirus covid-19

Medarbetar och deltagare

  • Botkyrka folkhögskola håller öppet som vanligt för alla medarbetare och deltagare som är friska.
  • Samtliga deltagare och medarbetare med förkylningssymtom, även lindriga symtom, uppmanas att inte komma till skolan.
  • Använd Telefon eller mejl i första hand om du behöver komma i kontakt med skolans personal.

Så undviker du smitta:
Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Träffar inte andra personer än dem du bor med
  • Res inte  med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.

Om du har förkylnings- eller influensasaymptom dvs hosta,feber, luftrörsbesvär ber vi dg att inte gå in i skolan.

Använd telefon eller mejl i första hand då du behöver komma i kontakt med skolans personal.

Vi tackar på förhand för din förståelse!

Vänliga hälsningar

Botkyrka folkhögskola

Välkommen till Botkyrka folkhögskola!