ORGANISATION


 

HUVUDMÄN

Botkyrka folkhögskola ägs av en skolförening med fem kristna församlingar i Botkyrka som huvudmän. De är S:t Georgis, S:ta Marias och S:t Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa församlingar, samt Hallundakyrkans församling och Centrumkyrkan i Tumba inom ramen för Equmeniakyrkan. Församlingarna motiverar sitt engagemang i folkhögskolan med sitt ansvar för närområdet och att de vill ge människor en möjlighet att växa och utvecklas.

 

Att ha kristna kyrkor som huvudmän innebär att förståelsen för och samtal om livsåskådning och religion är viktig på skolan. Alla är välkomna att studera oavsett religion, kultur eller nationalitet. Det är du själv som berättar vem du är.

 

 

MÅLSKRIVING

Styrelsen för Botkyrka folkhögskola har antagit denna målskrivning för sitt arbete de kommande åren. Se måldokument Botkyrka folkhögskola (LINK TO PDF)

*pdf coming soon

 
//]]>