Foto: Saadia Hussain

Svenska och textil

Kursens mål: Att utveckla kunskaper i det svenska språket och förbereda för fortsatta studier genom arbete med textilt hantverk, bild och form.
Kursstart: 18 augusti 2022
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Textilt hantverk – till exempel broderi, stickning, symaskinssömnad, återbruk och lagning av kläder
 • Bild och form – till exempel formgivning och fotografi
 • Grundläggande datakunskap
 • Studieteknik för dig som inte är van att studera
 • Studiebesök
 • Deltagande i konstprojekt
 • Gemensamma skolaktiviteter

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Vara förberedd för fortsatta studier och arbetslivet.
 • Ha utvecklat sina kunskaper i det svenska språket och sin förmåga att prata, lyssna, läsa och skriva.
 • Ha utvecklat sina kunskaper i textilt hantverk samt bild och form.
 • Kunna använda en dator för att skriva olika slags texter och söka information.
 • Ha större förutsättningar att delta aktivt i samhället.

Intyg som ges efter avslutad utbildning

 • Kursintyg

Läs mer om oss på instagram:

Läs mer:

Detta är en kurs för dig som vill utveckla din svenska och samtidigt arbeta med textilt hantverk, bild och form. Vi arbetar till exempel med broderi, stickning, symaskinssömnad, återbruk och lagning av kläder. Vi arbetar också med bild och form på andra sätt, till exempel med fotografi och formgivning.

På kursen tränar vi på att använda svenska och att berätta vilka vi är genom att prata, skriva och skapa. Kursen innehåller också grundläggande datakunskap. Vi använder de kunskaper du redan har och lär oss mer tillsammans. Du som inte är van att studera får hjälp att utveckla din studieteknik och testa olika strategier för lärande.

Kursen passar dig som har kunskaper motsvarande SFI C. Vi gör en individuell bedömning av din språknivå när vi träffar dig för en intervju.

Allt vi gör och alla ämnen på kursen hör ihop – svenska, datakunskap, hantverk, bild och form. Allt vi gör på kursen utvecklar dina kunskaper i det svenska språket, och du får träna din svenska på många olika sätt. Under läsåret arbetar vi med olika teman, till exempel minnen, identitet, hållbarhet och framtid.

På kursen träffar du många människor med olika bakgrund och erfarenheter. Du tränar på att arbeta tillsammans med andra och på att ta eget ansvar.

Vi gör studiebesök på olika platser utanför skolan och du lär dig på så sätt mer om det svenska samhället. På temadagar och andra aktiviteter för hela skolan kommer du att träffa deltagare från andra kurser.

Reportage om kursen:

Ansök här