Foto: Saadia Hussain

Svenska och textil

Kursens mål: Att utveckla kunskaper i det svenska språket och förbereda för fortsatta studier genom arbete med textilt hantverk, bild och form.
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Svenska och textil utgör parallellt med Kvinnokursen och Vardagssvenska det första av tre år på Allmän kurs på grundskolenivå. Dessa följs av Basåret som ett andra år och Språkåret samt Svenska i butik som ett tredje och sista år. De tre åren bygger på varandra och deltagare som söker till Allmän kurs grund på Botkyrka folkhögskola börjar på det första, andra eller tredje året beroende på skolbakgrund och förkunskaper. Efter avslutad utbildning på grundskolenivå är målet att deltagaren ska vara redo att läsa vidare på gymnasial nivå, till exempel en gymnasial yrkesutbildning eller Allmän kurs gymnasium på folkhögskola.

Kursinnehåll:

 • Svenska på SFI-nivå
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Bild
 • Digital kompetens
 • Engelska*/profilämne *valbart
 • Skolgemensamma aktiviteter  
 • Matematik
 • Idrott och hälsa
 • Mentorstid

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Vara förberedd för fortsatta studier och arbetslivet.
 • Ha utvecklat sina kunskaper i det svenska språket och sin förmåga att prata, lyssna, läsa och skriva.
 • Ha utvecklat sina kunskaper i textilt hantverk samt bild och form.
 • Kunna använda en dator för att skriva olika slags texter och söka information.
 • Ha större förutsättningar att delta aktivt i samhället.

Intyg som ges efter avslutad utbildning

 • Kursintyg

Läs mer om oss på instagram:

Läs mer:

Svenska och textil vänder sig till deltagare som har svenska som andraspråk och vill utveckla sin svenska i tal och skrift. Kursen vill väcka en lust i såväl skapande som i olika kunskapsområden. Genom ett tematiskt arbetssätt integreras samhälls- och omvärldskunskap, matematik, estetiska lärprocesser i textilt hantverk samt bild och form. I kursen har deltagarna möjlighet att välja till engelska. På Svenska och textil möts deltagare med olika erfarenheter och bakgrund till exempel ålder, kultur och språk. Mångfalden är en tillgång där alla bidrar i lärprocesserna. Gemensamma temadagar, friluftsdagar och föreläsningar förekommer med andra kurser på skolan. Svenska och textil är på grundskolenivå eller motsvarande och erbjuder 30 lektionstimmar/vecka.

Kursen ger rätt till studiemedel på 75%

Reportage om kursen:

Ansök här