Svenska från dag 1

Kursens mål: Deltagarna etablerar sig i svenska samhället
Max antal deltagare: 17 deltagare
Antal starter: Löpande intag
Kurslängd: Beror på deltagarens behov
Studietakt: 50%

Bibelstudier och kristen tro

Kursens mål: Enligt den syrisk ortodoxa kyrkans tro/lära får du möjlighet att förvärva kunskaper inom kyrkohistoria, bibelkunskap, troslära, kristet liv, sakramenten samt syrisk ortodoxa kyrkans kyrkofäder och tradition.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 2 gg/varje termin
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 4 timmar per vecka uppdelade på två dagar (måndag och onsdag 18.00-20.15)