TEXTILKURSEN

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål:
Att stärka lusten till lärande. Att utveckla kunskaper i det svenska språket, i symaskinssömnad och annat textilt hantverk. Att lära känna, förstå och kunna röra sig i det svenska samhället med stärkt självförtroende.
Max antal deltagare: 14 
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka                                      Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till Internet och andra media, studiebesök, tillgång till kurslitteratur)

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Skapande i textil, bild, färg och form
 • Konstprojekt tillsammans med en aktör utanför skolan
 • Symaskinssömnad, virkning, stickning och broderi
 • Lagning av kläder och återanvändning av textila material
 • Grundläggande datakunskap
 • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök
 • Gemensamma skolaktiviteter

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha utvecklat språket i sin egen takt – prata, lyssna, läsa och skriva
 • Kunna använda det svenska språket i vardagslivet mer än tidigare
 • Ha utvecklat lusten till skapande inom textil
 • Kunna använda en symaskin och ha provat olika textila hantverk
 • Kunna använda en dator med större säkerhet än tidigare
 • Uppleva en större trygghet med att ta kontakter och röra sig i det lokala samhället
 • Uppleva en större lust och fortsatt vilja till lärande

Läs mer:

Det här är kursen för dig som vill bli bättre på svenska och samtidigt få lära dig att sy på symaskin, lära dig olika textila hantverk och vara med i ett konstprojekt.

Kursen ger dig bättre kunskaper i svenska på SFI-nivå och i datoranvändning. Du får grundläggande kunskaper i olika textila hantverk. Textilkursen stärker lusten till skapande och lärande.

Efter Textilkursens slut kan du använda en symaskin och göra egna textila produkter. Du har provat på olika textila hantverk och varit med i ett konstprojekt. Du har fått kunskap i hur du lagar kläder och undersökt hur du kan återanvända textila material.

Språket har en central plats i kursens alla delar. Allt vi gör har som mål att stärka och hjälpa dig vidare i livet mot fortsatta studier eller ett arbete vare sig det är inom textil eller något annat område.

Vi gör studiebesök på olika platser utanför skolan och du lär dig på så sätt mer om det svenska samhället. Temadagar och andra aktiviteter genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

Textilkursen ger inga betyg men ett intyg och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.

Ansök här