Allmän kurs

 

 

Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som vill studera och bli färdig på gymnasienivå.
Beroende på vad du vill göra i framtiden så är Allmän kurs 1 till 3 år i längd. Vill du studera vidare på gymnasial yrkesutbildning krävs 1 till 2 år. Vill du satsa på högskola och universitet krävs sammanlagt 3 år.
Allmän kurs är den kurs på Botkyrka folkhögskola som har flest deltagare, men de studerande läser alla ämnen i mindre grupper utifrån nivå och förkunskaper.
Skolämnen som svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska läses nivågrupperat utifrån den kunskapsnivå där du befinner dig med möjlighet att klara grundläggande behörighet för vidare studier.
Vad är viktigt för dig att lära mer om? Hur vet vi vad som är sant?
Vi ställer frågor som dessa och ännu fler, diskuterar vad som är sant, ser på saker ur olika perspektiv och prövar många sätt att uttrycka oss på.
I tematiska studier möter du historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap som är viktiga och stora ämnen på Allmän kurs. Både arbetssätt och innehåll skiftar under läsåret. På Allmän kurs måste alla vara beredda att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar.
Du ska som studerande hos oss kunna läsa på gymnasial nivå och bli klar med olika gymnasiekurser. Men detta är också en skola och en skolform som vill att du ska klara mer än kurser, du ska också få chans att tänka nytt och stort och lära för hela livet. Vi kallar det folkbildning.
När du är färdig på Allmän kurs så får du ett omdöme som ger behörighet att söka utbildningar inom yrkeshögskola, högskola och universitet.
Ansök online Ansök via PDF Hjälp med online ansökan.pdf
//]]>