ALLMÄN KURS

Kurstyp: Allmän kurs på gymnasienivå
Kursens mål: Ökad kunskap om sin omvärld, ökad studieteknik, behörighet till eftergymnasiala studier.
Kursstart: 15 augusti 2024 och 8 januari 2025
Kurslängd: 1 – 3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kursinnehåll:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
  på gymnasial nivå
 • Matematik på grundläggande och gymnasial nivå
 • Engelska på grundläggande och gymnasial nivå
 • Samhällskunskap på gymnasial nivå
 • Naturkunskap på gymnasial nivå
 • Religion på gymnasial nivå
 • Historia på gymnasial nivå
 • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök

Intyg och behörigheter som ges efter avslutad utbildning:

 • Kursintyg
 • Behörighet till eftergymnasiala studier, det vill säga studieomdöme och behörigheter i svenska/SVA, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap.

Läs mer:

Allmän kurs är för dig som vill studera och bli färdig på gymnasienivå.

Beroende på vad du har gjort tidigare och vad du vill göra i framtiden så är Allmän kurs 1 till 3 år. Har du redan läst delar av gymnasiet eller om du har jobbat heltid i minst två år finns möjligheten att bli klar fortare.

På Allmän kurs läser du i mindre grupper. Svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska läser du nivågrupperat utifrån din kunskapsnivå.

I det vi kallar temastudier läser du historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. I temastudier arbetar vi ämnesintegrerat vilket innebär att vi läser kurser som blandar de fyra temaämnena.

På Allmän kurs måste alla vara beredda att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Som studerande måste du också klara av att läsa på gymnasienivå. Men detta är även en skola och en skolform som vill att du ska klara mer än kurser, här får du tänka nytt och stort och lära för hela livet. Vi kallar det folkbildning.

Temadagar och andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

När du är färdig på Allmän kurs så får du ett studieomdöme och intyg som ger behörighet att söka utbildningar inom yrkeshögskola, högskola och universitet.

Ansök här