ALLMÄN KURS

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Ökad kunskap om sin omvärld, ökad studieteknik, behörighet till eftergymnasiala studier.
Max antal deltagare: 22 deltagare
Kursstart: 11 januari
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka          Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till Internet och andra media, studiebesök, tillgång till kurslitteratur)

Kursinnehåll:

 • Svenska eller svenska som andraspråk på gymnasial nivå.
 • Tematiska studier.
 • Matematik på grundläggande och gymnasial nivå.
 • Engelska på grundläggande och gymnasial nivå.
 • Samhällskunskap på gymnasial nivå.
 • Naturkunskap på gymnasial nivå.
 • Religion på gymnasial nivå.
 • Historia på gymnasial nivå.
 • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök.

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Kunna studera på eftergymnasial nivå.
 • Ha ökat sina möjligheter att få ett arbete.

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

 • Behörighet till eftergymnasiala studier, dvs intyg vid godkänd nivå i svenska/SVA, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap.

Läs mer:

Allmän kurs är för dig som vill studera och bli färdig på gymnasienivå.
Beroende på vad du vill göra i framtiden så är Allmän kurs 1 till 3 år i längd. Vill du studera vidare på gymnasial yrkesutbildning krävs 1 till 2 år. Vill du satsa på högskola och universitet krävs sammanlagt 3 år, det vill säga, om du redan läst 1 år på gymnasiet kompletterar du med 2 år hos oss. Har du läst 2 år tidigare, kompletterar du med ett år hos oss etc.

På Allmän kurs läser du alla ämnen i mindre grupper utifrån nivå och förkunskaper.
Skolämnen som svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska läses nivågrupperat utifrån den kunskapsnivå där du befinner dig med möjlighet att klara grundläggande behörighet för vidare studier.

Vad är viktigt för dig att lära mer om? Hur vet vi vad som är sant?
Vi ställer frågor som dessa och ännu fler, diskuterar vad som är sant, ser på saker ur olika perspektiv och prövar många sätt att uttrycka oss på.

I tematiska studier möter du historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap som är viktiga och stora ämnen på Allmän kurs. Både arbetssätt och innehåll skiftar under läsåret. På Allmän kurs måste alla vara beredda att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar.
Du ska som studerande hos oss kunna läsa på gymnasial nivå och bli klar med olika gymnasiekurser. Men detta är också en skola och en skolform som vill att du ska klara mer än kurser, du ska också få chans att tänka nytt och stort och lära för hela livet. Vi kallar det folkbildning.
Temadagar och flera andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

När du är färdig på Allmän kurs så får du ett omdöme som ger behörighet att söka utbildningar inom yrkeshögskola, högskola och universitet.

Ansök här