ALLMÄN KURS

Kurstyp: Gymnasienivå
Kursens mål: Ökad kunskap om sin omvärld, ökad studieteknik, behörighet till eftergymnasiala studier.
Antal platser:
65
Kursstart: 12 januari 2022
Kurslängd: 1 – 3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar/vecka
Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till internet, chromebook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök mm)

Kursinnehåll:

  • Svenska eller svenska som andraspråk på gymnasial nivå
  • Matematik på grundläggande och gymnasial nivå
  • Engelska på grundläggande och gymnasial nivå
  • Samhällskunskap på gymnasial nivå
  • Naturkunskap på gymnasial nivå
  • Religion på gymnasial nivå
  • Historia på gymnasial nivå
  • Möten med människor och samhällsaktörer genom bland annat studiebesök

Intyg som ges efter avslutad utbildning

  • Kursintyg
  • Behörighet till eftergymnasiala studier, dvs studieomdöme och behörigheter i svenska/SVA, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap

Läs mer:

Allmän kurs är för dig som vill studera och bli färdig på gymnasienivå

Beroende på vad du har gjort tidigare och vad du vill göra i framtiden så är Allmän kurs 1 till 3 år. Har du redan läst delar av gymnasiet eller om du har jobbat heltid i minst ett år finns möjligheten att bli klar fortare. 

På Allmän kurs läser du i mindre grupper. Svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska läser du nivågrupperat utifrån din kunskapsnivå. 

I det vi kallar temastudier läser du historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. I temastudier arbetar vi ämnesintegrerat vilket innebär att vi läser kurser som blandar de fyra temaämnena. 

På Allmän kurs måste alla vara beredda att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Som studerande måste du också klara av att läsa på gymnasienivå. Men detta är även en skola och en skolform som vill att du ska klara mer än kurser, här får du tänka nytt och stort och lära för hela livet. Vi kallar det folkbildning.

Temadagar och andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

När du är färdig på Allmän kurs så får du ett studieomdöme som ger behörighet att söka utbildningar inom yrkeshögskola, högskola och universitet.

Ansök här