Svenska i fokus 1

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Studiemedel: 75%
Kostnader: 1200 kronor/termin (inklusive försäkring, 
tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)
Intyg: Kursintyg

Kursinnehåll:

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Bild och form
  • Matematik
  • Digital kompetens

Kursmål:

  • Du har ökat dina kunskaper i svenska språket.
    Du är förberedd för fortsatta studier och arbetsliv.

Om kursen:

Den här kursen är för dig som är klar med SFI C eller har motsvarande kunskaper i svenska.
Vi tränar på svenska i allt vi gör på kursen. Vi tränar svenska när vi studerar samhällskunskap, åker på studiebesök, lär oss att använda datorn, har matematiklektioner, målar eller sjunger.
På kursen arbetar vi tematiskt och använder oss av bild, musik, slöjd och drama. Alla studerande har gemensamma temadagar, friluftsdagar och föreläsningar.

På folkhögskolan möts deltagare med olika erfarenheter och bakgrund. Du möter människor i olika åldrar, med olika kultur och språkkunskaper.
Vi tänker att allas kunskaper och livserfarenheter är viktiga. Vi lär oss av varandra på folkhögskolan.

Anmäl ditt intresse