Basåret - Hållbar utveckling – Stängd för ansökan

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande  nivå
 • Tematiska studier i samhällskunskap, natur- och miljökunskap samt historia med inriktning mot hållbar utveckling
 • Studiebesök
 • Matematik på grundläggande nivå
 • Digitala verktyg
 • Estetiska uttryck som bild, form, drama och rörelse
 • Möjlighet till studier i engelska

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ökat sina kunskaper i svenska som andraspråk
 • Ha en ökad förståelse för samhället, omvärlden och människans påverkan på miljö och klimat
 • Ha fått möjlighet att studera matematik och engelska på grundläggande nivå
 • Ha möjlighet att studera vidare på Språkåret 

Intyg som ges efter avslutad utbildning

 • Kursintyg

Läs mer:

Basåret är en kurs på grundläggande nivå och vill bland annat förbereda dig för Språkåret. Svenska språket är viktigt i basåret och vi lär oss också om samhället och omvärlden. Du studerar matematik och det finns även möjlighet att studera engelska. Vi gör också många saker tillsammans med andra kurser på skolan, till exempel temadagar, friluftsdagar och gemensamma träffar.

Basåret rekommenderas för dig som är klar med SFI C eller har motsvarande kunskaper i svenska och som bedöms behöva studera både Basåret och Språkåret för att ha möjlighet att uppnå SVA-grund. Den som uppnår svenskkunskaper motsvarande SFI D efter Basåret kan söka till Språkåret och har då förtur till en plats där.

Som studerande på Basåret möter du personer med olika bakgrund. Tillsammans tränar vi svenska språket genom att tala, läsa och skriva. Vi jobbar ofta i grupp och lär oss av varandra. Vi pratar också mycket om samhället och omvärlden.

Anmäl ditt intresse