SVENSKA I fokus 2

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Studiemedel: 100%
Kostnader: 1200 kronor/termin (inklusive försäkring, 
tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)
Intyg: Kursintyg

Kursinnehåll:

  • Svenska
  • Temastudier med fokus på samhällskunskap (integrerat)
  • Matematik
  • Engelska, bild eller hemkunskap (valbara ämnen)
  • Yrkessvenska – vård och omsorg samt butik
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i butik 

Kursens mål: Du studerar svenska för att på 1–2 år bli klar med SVA grund. Du får en ökad kunskap om samhället och omvärlden och möjlighet till fortsatta studier.

 

Om kursen:

Den här kursen är för dig som är klar med SFI D eller motsvarande och vill läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Kursen är på grundläggande nivå och vill förbereda dig för arbete eller fortsatta studier. Svenska språket är viktigt i allt vi gör och vi lär oss också om samhället och omvärlden. På den här kursen får du under en termin praktik och butikssvenska en hel dag i veckan samarbete med Hela Människan i Tumba. Den andra terminen läser du yrkessvenska mot vård och omsorg här på skolan den dagen.

Fyra lektioner i veckan kan du välja mellan engelska, bild och hemkunskap. Om du vill studera vidare på gymnasienivå bör du välja engelska. Alla studerande har gemensamma temadagar, friluftsdagar och föreläsningar.

På folkhögskolan möts deltagare med olika erfarenheter och bakgrund. Du möter människor i olika åldrar, med olika kultur och språkkunskaper.
Vi tänker att allas kunskaper och livserfarenheter är viktiga. Vi lär oss av varandra på folkhögskolan.

Anmäl ditt intresse