SVENSKA I BUTIK

Kursens mål: Att få arbete inom butiksnäringen
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kursinnehåll:

 • Praktiskt lärande i butik två dagar i Hela Människans secondhandbutik två dagar i veckan.
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Yrkessvenska för butik
 • Servicekunskap
 • Samhällskunskap
 • Kassahantering, kundservice, sortering, prismärkning och andra praktiska delar som förekommer i butiksarbete
 • Kommunikation och kroppsspråk
 • Studiebesök och externa föreläsare
 • CV och intervjuträning
 • 6 veckors praktik i annan butik

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha:

 • Större möjligheter att få jobb
 • Referenser att använda vid kommande arbetsintervjuer
 • Förbättrad svenska för arbete i butik
 • Större självförtroende i mötet med kunder

Intyg som ges efter avslutad utbildning

 • Kursintyg
 • Intyg på kunskaper och förmågor som är relevanta för arbete i butik, till exempel kassatjänst och kundbemötande

Läs mer:

Svenska i butik är en praktikkurs för dig som vill förbättra din talade svenska och som vill träna inför arbete i ett serviceyrke. Kursen ges av Botkyrka Folkhögskola i samarbete med Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem.

Du studerar svenska, samhällskunskap och matematik två dagar i veckan på folkhögskolan. Tre dagar i veckan är du på praktik i Hela Människans secondhandbutik i Tumba. Du kommer att få lära dig att arbeta i kassa, butikslager med mera.

Kursen riktar sig till dig som har betyg i SFI D eller motsvarande.

Anmäl ditt intresse