SÅ JOBBAR VI

Den egna motivationen är grunden för allt lärande och vi tror att alla kan bidra med något. Med 30 lärarledda lektionstimmar på alla våra kurser dagtid, finns det gott om tid att arbeta med ett område och vi vet att varje individ lär sig på olika sätt och olika snabbt.
Vår skola är betygsfri, vilket betyder att du som studerande aldrig behöver känna någon press att nå ett högre betyg, hos oss har det bara betydelse om du nått kunskapsmålen eller inte.

I slutet av läsåret, om du uppnått målen, får du ett intyg av oss som bekräftar det. Det intyget kan du sedan använda för att söka vidare studier någon annanstans, t.ex på yrkeskurser eller universitet.

Vi söker efter ett demokratiskt arbetssätt med möjlighet till inflytande över studierna både för studerande och för lärare. Ett sätt att utveckla skoldemokratin är skolrådet, där studerande, personal och skolledning möts för beslut i gemensamma frågor. I varje kurs finns det möjlighet att på olika sätt påverka innehåll och upplägg.

Utbildningsinnehåll och kursplaner kan förändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid bl.a. lågt antal sökande, akuta omständigheter eller liknande.

DINA RÄTTIGHETER

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR. Läs mer här: FSR:s hemsida

Om man tycker att man blivit felaktigt behandlad av skolan eller att skolan brustit i sin information kan man i första hand prata med sin lärare. I andra hand kan du vända dig till skolans rektor eller kontakta styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter till dem finns under fliken “Kontakt” i menyn.

Man kan också vända sig med sina frågor direkt till FSR. FSR kommer då att bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard. E-postadressen till FSR är fsr@folkbildningsradet.se.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Med våra många lärarledda lektioner och stora möjligheter till friare arbetssätt har vi massor av verktyg för att kunna anpassa utbildningen till just dig och dina behov!

Vi arbetar mycket med individuellt stöd för dig som har läs- och skrivsvårigheter, och vi har mångårig erfarenhet av att hitta särskilda lösningar som är anpassade för dig med eller utan diagnosticerade svårigheter.

Det finns även personal på skolan med särskild utbildning i specialpedagogik, och skolans lokaler i Hallunda är helt tillgängliga för rullstolsburna studerande.

Tveka inte att kontakta oss om du vill börja studera men är orolig över något som rör din studiesituation!

EKONOMI OCH AVGIFTER

Folkhögskolan får varje år pengar från staten, ett så kallat statsbidrag.

Det är regeringen och landstingen i bland annat Stockholms län som betalar ut det för att vi ska kunna driva verksamheten.

Studerande på kurserna betalar en serviceavgift som täcker utgifter för försäkring, tillgång till internet, tidningar och tidskrifter, läromedel och studiebesök.

På dagkurserna på folkhögskolan är avgiften 2400 kronor för ett helt år. Du får en faktura på 1200 kronor för höstterminen och en faktura på 1200 kronor för vårterminen.

Om du vill veta mer om vilka kostnader avgiften täcker, kan du kontakta skolans administration: info@botkyrkafolkhogskola.org.

Om du har blivit anvisad till våra kurser av Arbetsförmedlingen via Etableringsuppdraget betalar du ingen avgift.

VIKTIGA LÄNKAR