FÖR STUDERANDE


 

ARBETSSÄTT OCH STUDERANDEINFLYTANDE

Folkhögskolan arbetar bland annat utifrån folkbildningens ideal. Den egna motivationen är grunden för allt lärande och vi tror att alla kan bidra med något. Oftast finns det gott om tid att arbeta med ett område och vi är medvetna om att varje individ lär sig på olika sätt och olika snabbt. Skolan är betygsfri.

Vi söker efter ett demokratiskt arbetssätt med möjlighet till inflytande över studierna både för studerande och för lärare. Ett sätt att utveckla skoldemokratin är skolrådet, där studerande, personal och skolledning möts för beslut i gemensamma frågor. I varje kurs finns det möjlighet att på olika sätt påverka innehåll och upplägg. Skolan har antagit en studeranderättslig standard för att garantera kvalité och trygghet för våra studerande.

Läs gärna mer på http://www.folkhogskola.nu/fsr

 
 

 

TILLGÄNGLIGHET & PEDAGOGISKT STÖD

Skolans lokaler i Hallunda är helt tillgängliga för rullstolsburna studerande. För andra funktionsnedsättningar finns stor vilja att anpassa studiesituationen för de studerande. På Allmän-, Bas- Kvinno- och Textilkursen finns viss möjlighet att arbeta med läs- och skrivsvårigheter framför allt genom små undervisningsgrupper och välutbildade pedagoger. 

 

EKONOMI & AVGIFTER

Folkhögskolan får varje år pengar från staten = regeringen och landstingen ibland annat Stockholms län för att driva verksamheten. Studerande på kurserna betalar en serviceavgift som täcker utgifter för försäkring, tillgång till Internet, tidningar och tidskrifter, de flesta läromedel, studiebesök och en del av kostnaderna för rekryteringen av nya deltagare. På de långa kurserna är avgiften 2250:- för ett helt år (1250:- för hösten och 1000:- för våren). Mer detaljerad information om vilka kostnader avgiften täcker finns hos rektor.

 
//]]>