VARDAGSSVENSKA –
stängd för ansökan

Kurstyp: Särskild kurs på grundläggande nivå
Kursens mål:
Att du som är kvinna och tillhör syrisk-ortodoxa kyrkan ska få en meningsfull plats att komma till. 
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 50 eller 100%, 15 eller 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Är du intresserad?

Kontakta ansvarig biträdande rektor Nevert Schmidt för att söka kursen. Du kan ringa eller skicka e-post.

Vardagssvenska utgör parallellt med Svenska och textil och Kvinnokurs det första av tre år på Allmän kurs på grundskolenivå. Dessa följs av Basåret som ett andra år och Språkåret samt Svenska i butik som ett tredje och sista år. De tre åren bygger på varandra och deltagare som söker till Allmän kurs grund på Botkyrka folkhögskola börjar på det första, andra eller tredje året beroende på skolbakgrund och förkunskaper. Efter avslutad utbildning på grundskolenivå är målet att deltagaren ska vara redo att läsa vidare på gymnasial nivå, t.ex. en gymnasial yrkesutbildning eller Allmän kurs gymnasium på folkhögskola.

Kursinnehåll:

 • Svenska på SFI-nivå
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Digital kompetens
 • Skolgemensamma aktiviteter
 • Mentorstid

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha större kunskap i det talade svenska språket
 • Ha grundläggande datakunskaper
 • Ha lättare för att möta nya människor och utbyta erfarenheter om livet
 • Ha en ökad förmåga till aktivitet och en bättre hälsa. 
 • Ha ett bättre självförtroende och lättare att möta andra människor i samhället
 • Förstå människor med andra åsikter bättre, och se saker ur andra perspektiv
 • Ha kunskap om hur man lagar enklare maträtter

Läs mer:

Kursen vänder sig till deltagare som har svenska som andraspråk och vill utveckla sin svenska i tal och skrift. På vardagssvenska läser man också bland annat hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap, och matematik. 

 

Tillsammans med andra kurser på skolan förekommer även temadagar, friluftsdagar och gemensamma föreläsningar.

 

På Vardagssvenska läser man svenska på SFI-nivå medan övriga ämnen är på grundskolenivå eller motsvarande. Kursen erbjuder 30 lektionstimmar/vecka och riktar sig främst till kvinnor som tillhör någon av skolans huvudmän.

 

Studietakt på 100% ger rätt till studiemedel på 75%

Ansök här