VARDAGSSVENSKA

Kurstyp: Profilkurs
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 50 eller 100%, 15 eller 30 lärarledda lektioner/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inklusive försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)
Intyg: Kursintyg 

Är du intresserad?

Kontakta ansvarig biträdande rektor Nevert Schmidt för att söka kursen. Du kan ringa eller skicka e-post.

Kursinnehåll:

 • Svenska på SFI-nivå
 • Samhällskunskap
 • Matlagning
 • Idrott och hälsa
 • Digital kompetens (datorkunskap)
 • Skolgemensamma aktiviteter

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha större kunskap i det talade svenska språket
 • Ha ökade kunskaper om matlagning
 • Ha grundläggande datakunskaper
 • Ha lättare för att möta nya människor och utbyta erfarenheter om livet
 • Ha en ökad förmåga till aktivitet och en bättre hälsa. 
 • Ha ett bättre självförtroende och lättare att möta andra människor i samhället
 • Förstå människor med andra åsikter bättre, och se saker ur andra perspektiv

Om kursen:

Den här kursen är för dig som är kvinna och tillhör någon av våra huvudmannaförsamlingar, Syrisk-ortodoxa kyrkan eller Equmeniakyrkan. 

 

Kursen vänder sig till deltagare som har svenska som andraspråk och vill utveckla sin svenska i tal och skrift. Svenska språket är viktigt i allt vi gör och vi lär oss också om samhället och omvärlden. Tillsammans med andra kurser på skolan förekommer temadagar, friluftsdagar och gemensamma föreläsningar.

Vi tränar på svenska i allt vi gör på skolan. Vi tänker att allas kunskaper och livserfarenheter är viktiga. Vi lär oss av varandra på folkhögskolan. 

 

På Vardagssvenska läser man svenska på en nivå som anpassas utifrån deltagarna och målet är att de sedan ska kunna gå vidare till skolans kurser på grundläggande nivå.

Ansök här