SPRÅKÅRET – stängd för ansökan

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk.
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner per vecka 
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå. Matematik på gymnasienivå för dem med tillräckliga förkunskaper. 
 • Möjlighet till studier i engelska
 • Datakunskap 
 • Integrerade temastudier med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor liksom vård- och hälsofrågor. Delar av temastudierna sker på motsvarande gymnasienivå.

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ökat sina kunskaper i svenska som andraspråk
 • Ha möjlighet att söka till yrkesutbildning på gymnasienivå. Beroende på din bakgrund kan det också finnas möjlighet att söka till Allmän kurs.
 • Ha fått grundläggande kunskaper i matematik. Beroende på din bakgrund ha fått stärkta kunskaper i matematik på gymnasienivå.
 • Ha fått grundläggande kunskaper i engelska (fritt val)
 • Ha ökat sina datakunskaper
 • Ha fått översiktliga kunskaper motsvarande gymnasienivå i de ämnen kursens temastudier berör

Intyg som ges efter avslutad utbildning

 • Kursintyg
 • Möjlighet till behörighet i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Läs mer:

Språkåret erbjuder intensiva språkstudier. Du kommer utveckla förmågan att skriva, läsa, tala och höra. Eventuellt kan du också uppnå behörighet i SVA-grund. 

När vi studerar svenska lär vi oss om samhället och omvärlden, och att diskutera, analysera och reflektera. Språkåret har också några lektioner i matematik varje vecka och det finns möjlighet att studera engelska. Vi gör även många saker tillsammans med andra kurser på skolan, till exempel temadagar med Allmän kurs och Lärarassistenkursen, friluftsdagar och gemensamma träffar.

Språkåret är för dig som har uppnått SFI D eller som har motsvarande kunskaper i svenska och som vi tror kan klara att uppnå SVA-grund på 1 år.

Du som vill gå på språkåret behöver kunna studera varje dag 8.30-16. Du behöver också  kunna samarbeta med olika människor och ta ansvar för dina studier och din egen utveckling.

Ansök här