SPRÅKÅRET

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk.
Kursstart: 18 augusti 2022
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner per vecka 
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå
 • Möjlighet till studier i engelska
 • Datakunskap 

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ökat sina kunskaper i svenska som andraspråk
 • Ha möjlighet att söka till yrkesutbildning på gymnasienivå. Beroende på din bakgrund kan det också finnas möjlighet att söka till Allmän kurs.
 • Ha fått grundläggande kunskaper i matematik
 • Ha fått grundläggande kunskaper i engelska (fritt val)
 • Ha ökat sina datakunskaper

Intyg som ges efter avslutad utbildning

 • Kursintyg
 • Möjlighet till behörighet i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Läs mer:

Botkyrka Folkhögskola har två allmänna kurser på grundläggande nivå: Basåret och Språkåret.

Språkåret erbjuder intensiva språkstudier. Du kommer utveckla förmågan att skriva, läsa, tala och höra. Eventuellt kan du också uppnå behörighet i SVA-grund. 

När vi studerar svenska lär vi oss om samhället och omvärlden, och att diskutera och reflektera. Språkåret har också några lektioner i matematik varje vecka och det finns möjlighet att studera engelska. Vi gör även många saker tillsammans med andra kurser på skolan, till exempel temadagar, friluftsdagar och gemensamma träffar.

Språkåret är för dig som har uppnått SFI D eller som har motsvarande kunskaper i svenska och som vi tror kan klara att uppnå SVA-grund på 1 år.

Du som vill gå på språkåret behöver kunna studera varje dag 8.30-16. Du behöver också  kunna samarbeta med olika människor och ta ansvar för dina studier och din egen utveckling.

Ansök till kursen här!

Ansök här