SPRÅKÅRET

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk.
Antal platser: 22 deltagare
Kursstart: 23 augusti 2021
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka
Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till internet, chromebook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök mm)

Ansökan stängd

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå
 • Möjlighet till studier i engelska
 • Datakunskap 

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Ha ökat sina kunskaper i svenska som andraspråk
 • Ha möjlighet att söka till gymnasiala yrkesutbildningar eller Allmän kurs
 • Ha fått grundläggande kunskaper i matematik
 • Ha fått grundläggande kunskaper i engelska (fritt val)
 • Ha ökat sina datakunskaper

Intyg som ges efter avslutad utbildning

  • Kursintyg
  • Möjlighet till behörighet i SVA på grundläggande nivå

Läs mer:

Botkyrka folkhögskola erbjuder två kurser på grundläggande nivå: Basåret och Språkåret. Kurserna vill förbereda för gymnasiala yrkesstudier eller allmän kurs på gymnasial nivå. Svenska språket är viktigt i båda kurserna och vi lär oss också om samhället och omvärlden. I båda kurserna studeras matematik och det finns även möjlighet att studera engelska. Vi gör också många saker tillsammans med andra kurser på skolan, till exempel temadagar, friluftsdagar och gemensamma träffar.  

Språkåret rekommenderas för dig som har uppnått SFI D eller motsvarande kunskaper i svenska och som bedöms behöva 1 års studier för att ha möjlighet att uppnå SVA grund. 

Kursen erbjuder intensiva språkstudier med mer än 20 svensklektioner i veckan. Vi tränar svenska på många olika sätt: Vi övar på grammatik, skriver olika sorters texter och diktamen, läser tidningar och böcker, håller tal, gör presentationer och tittar på TV-serier. Du får även prova på att spela teater, framföra dikt och sjunga. Du kommer att få låna hem och lära dig att använda en dator. Vi studerar matematik på grundläggande nivå och det finns möjlighet att studera engelska. 

Du som vill gå på Språkåret behöver kunna samarbeta med olika människor och ta eget ansvar för dina studier även utanför lektionstid.

Ansök här