SPRÅKÅRET

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk.
Max antal deltagare: 18 deltagare
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka          Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till Internet och andra media, studiebesök, tillgång till kurslitteratur)

Kursinnehåll:

  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Engelska på grundläggande nivå
  • Matematik på grundläggande nivå
  • Digitala verktyg
  • Teater och sång

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Ha ökat sina kunskaper i svenska språket
  • Ha god datorvana
  • Ha möjlighet att studera vidare på gymnasienivå
  • Ha fått grundläggande kunskaper i engelska och matematik

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

  • Möjlighet till intyg på grundläggande nivå.

Läs mer:

Språkåret är kursen för dig som vill och behöver utveckla din svenska för att bli behörig till gymnasial yrkesutbildning eller Allmänkurs. Kursen erbjuder intensiva språkstudier med 18 svenskalektioner i veckan. Kursen utgår från uppnådd språknivå A2/SFI D och har målsättningen att leda till behörighet i SAS-grund. Utöver svenska finns även matematik och engelska på schemat.

På språkåret tränar vi svenska språket på många olika sätt: vi håller tal, gör presentationer, framför dikt, läser tidningar och böcker, skriver olika sorters texter och diktamen och övar på grammatik. Du får även pröva på att spela teater och sjunga. Datorer används regelbundet i undervisningen.

På Språkåret jobbar vi både enskilt och i grupp. Du som vill studera på Språkåret behöver kunna samarbeta med olika människor och ta eget ansvar för dina studier även utanför lektionstid. Som studerande på Språkåret får du även göra många saker tillsammans med andra deltagare på skolan, till exempel temadagar, friluftsdagar och gemensamma träffar.

Ansök här