Lärarassistentutbildning

Kurstyp: Eftergymnasial yrkesutbildning
Kursens mål: Ge den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt och ge goda kunskaper
i pedagogiskt arbete.
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 år
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar/vecka
Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera). Utöver detta står du själv för kostnaden för viss kurslitteratur.

Kursinnehåll:

 • Skolans organisation och uppdrag
 • Ledarskap
 • Pedagogik, lärande och utveckling
 • Beteende och socialt samspel
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration
 • Praktik 25%

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Vara väl förberedd att börja arbeta som lärarassistent i grundskolan.

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

 • Kursintyg

Om kursen:

Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan som ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens huvudsakliga uppdrag i skolan är att assistera lärare på olika sätt för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Lärarassistenten bidrar till skolans trygghetsskapande, administrativa och praktiska arbete, t ex med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och som samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Ettårig yrkesutbildning inom det pedagogiska området. Den studerande har rätt att söka studiestöd via CSN. Antagning sker på grundval av meriter och intervjuer.

Antagningskrav:

 • Eftergymnasial, YH antagning Sv2 Sva2
 • Utbildningsnivå SEQF – 5
 • Du måste visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister i samband med intervjun.

Ansök här