ANTAGNING OCH URVAL

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du behöver uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller kraven.

  • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar
  • Du får inte ha ett pågående drogmissbruk
  • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen
  • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen

Urvalskriterier - Hur väljer skolan
vem som får plats?

Om det finns flera sökande till en kurs än vad det finns platser, gör skolan ett urval bland de som uppfyller de grundläggande kraven. I första hand väljer skolan:

  • Dig som har störst behov av att studera på folkhögskola
  • Dig som är medlem i någon av våra huvudmannaförsamlingar

Om det finns flera med stort behov, görs urvalet baserat på de intervjuer du genomgår när du har sökt en kurs. Då kan det handla om hur väl vi tror att du passar in i gruppen, vad du har gjort tidigare, vilka mål du har och så vidare.

Kurserna startar förutsatt att de har tillräckligt många deltagare