Allmän kurs är för dig som vill studera och bli färdig på gymnasienivå.

Beroende på vad du vill göra i framtiden så är Allmän kurs 1 till 3 år i längd. Vill du studera vidare på gymnasial yrkesutbildning krävs 1 till 2 år. Vill du satsa på högskola och universitet krävs sammanlagt 3 år.

Allmän kurs är den kurs på Botkyrka folkhögskola som har flest deltagare, men de studerande läser alla ämnen i mindre grupper utifrån nivå och förkunskaper.

Skolämnen som svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska läses nivågrupperat utifrån den kunskapsnivå där du befinner dig med möjlighet att klara grundläggande behörighet för vidare studier.

Vad är viktigt för dig att lära mer om? Hur vet vi vad som är sant?
Det här är en kurs för dig som har svenska som andraspråk och vill jobba mer med svenska språket på grundnivå strax innan gymnasiet.
Som studerande på Allmän kurs grund möter du personer med olika bakgrund. Tillsammans tränar vi svenska språket genom att tala, läsa och skriva mycket. Vi jobbar mycket i grupp och lär av varandra

Hur kan vi skapa hållbar utveckling i världen, både globalt och lokalt? Detta är en fråga som får mycket utrymme på Allmän kurs grund. Det handlar om hur människor levt tidigare och hur vi kan leva i framtiden.

Hur kan vi skapa en bättre miljö och en bra värld? Du får studera matematik och den som vill kan jobba engelska på grundläggande nivå. Rörelse, drama, sång och kreativt skapande återkommer hela tiden som delar av lektionerna.

Innehållet i kursen bestämmer kursdeltagarna delvis tillsammans med lärarna.
Du som är studerande på Allmän kurs grund ska vara beredd att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Temadagar och flera andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.
Allmän kurs grund ger inga betyg men ett intyg och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.

En kurs för dig som vill lära dig svenska och få yrkeskompetens.

En kurs i svenska som andraspråk och språk i yrke, som ges av Botkyrka Folkhögskola i samarbete med Hela Människan. Du studerar allmän kurs på grundläggande nivå, med ämnena svenska på SVA Grund-nivå, samhällskunskap och matematik två dagar i veckan på folkhögskolan. De andra tre dagarna är du på Hela Människan i Tumba, där du lär dig svenska som är anpassat för olika yrkesroller. Praktik ingår också i kursen. Du kommer att få lära dig att arbeta i kassa och butik, café och servering, lager och tvätt med mera.

Det här är kursen för dig som inte har svenska som förstaspråk men vill utveckla ditt språk på svenska i tal och skrift. Du får lyssna till och prata svenska. Skriva och läsa är också viktigt.

Kursens innehåll är svenska på SFI-nivå, kunskap om det svenska samhället, grundläggande datakunskap, skapandeverksamhet samt kropp och rörelse. Skapande kan exempelvis vara att måla, sy eller skulptera. Rörelse kan vara yoga eller promenader. Språket är en viktig del av alla aktiviteter. Kvinnokursen gör många studiebesök på platser utanför skolan. På Kvinnokursen möter du många andra kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund. Du som är studerande på Kvinnokursen ska vara beredd att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Temadagar och flera andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser. Kvinnokursen ger inga betyg men ett intyg och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.

Det här är kursen för dig som är intresserad av att lära dig mera inom textilt skapande och som inte har svenska som förstaspråk.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i sömnad, textil materiallära, broderi, stickning, virkning, färg och form och hållbarhet/återanvändning. Svenska som andraspråk på grundnivå och datoranvändning finns med hela tiden.

Efter Textilkursens slut kan du hantera en symaskin och tillverka egna textila produkter. Du har provat på olika tekniker inom textil och att uttrycka något/berätta genom skapande. Hållbarhet är också en viktig del i kursen. Du får kunskap i hur man lagar kläder och vi undersöker hur vi kan återanvända material.

Språket har en central plats i Textilkursens alla delar. Allt vi gör har som mål att stärka och att hjälpa varje deltagare vidare i livet mot fortsatta studier eller ett arbete vare sig det är inom textil eller något annat område.

Vi gör studiebesök och visar på möjligheter för deltagarna att bli mer delaktiga i det lokala samhället och i kulturlivet. Temadagar och andra aktiviteter genomförs tillsammans med skolans övriga kurser. Textilkursen ger inga betyg men ett intyg och förbereder dig för fortsatta studier och arbetslivet.

Etableringskursen är ett samarbete mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen, med syfte att stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden i Sverige.

Kursen riktar sig till vissa nyanlända med en etableringsplan. Arbetsförmedlingen beslutar om vilka personer som får delta i kursen. Personer med kort utbildningsbakgrund, det vill säga förgymnasial utbildning kortare än 9 år, ska prioriteras till kursen.

Intaget sker gruppvis, alltså inte löpande en och en. Detta för att stärka gruppsammanhållningen och öka kvaliteten på undervisningen.

Folkhögskolan erbjuder flera kvällskurser som vänder sig till deltagare från huvudmännen. Det kan var bibelstudier, musik, liturgi och liknande. Studieplats är Botkyrka folkhögskola om det inte står något annat.

Arameiska språket/fördjupning i kyrkans lära & tradition
Tid:              Måndag och onsdag 18:00 - 20:15
Lärare:         Robert Abraham

Bibelstudier - Norrköping
Tid:             två kvällar i veckan i St Kyriakos syrisk ortodoxa kyrka
Lärare:        Fader Josef Dag
Anmälan:    direkt till SOKU Norrköping info@sokunorrkoping.se

Bible Studies in English –  Hallundakyrkan
Tid:             Tisdag 18.00 – 20.00
Lärare:        Samuel Newze  

Arameiska språket/bibelstudier och kristen tro
Tid:             Måndag och onsdag 18:00 - 20:15
Lärare:        Fader Melki Yilmaz

Kulturreservatets Folkhögskola Mångfald och respekt för varandras övertygelse präglar arbetet på skolan. Den som studerar här måste vara beredd att möta åsikter och tankar som inte känns bekväma. Vi tror att det är en väg till ökat lärande.

Vi försöker hela tiden bli bättre på att möta varandras olikheter och forma en skola utan diskriminering och rasism. Skolan har en mycket restriktiv hållning till droger och kan inte ta emot studerande med pågående drogmissbruk.

ATT LÄRA FÖR LIVET

Mitt i Hallunda ligger Botkyrka Folkhögskola. Här möts vuxna människor från olika delar av världen för att studera, utvecklas och växa tillsammans. Här kan du studera som vill utveckla ditt svenska språk på grundläggande och gymnasial nivå.
Här kan du lära dig mer om samhället, och hur vi kan påverka det. Här kan du studera hur människor har levt och tänkt genom historien och lära dig mer om livet på jorden. Från början till idag.

Folkbildning handlar om att växa genom möten med andra, med det omgivande samhället, med text, fakta och med frågor vi ställer till varandra. På Allmän kurs finns möjlighet att få behörigheter på gymnasial nivå.

För den som vill studera på en gymnasial yrkesutbildning kan det räcka med några behörigheter. Den som vill uppnå fullständig gymnasiekompetens för att till exempel kunna studera på högskola och universitet, behöver mer och kan läsa hos oss i upp till tre år. Många av skolans aktiviteter som temadagar och idrottsdagar sker gemensamt med deltagare från alla kurser.


På folkhögskolan är både individen och gruppen viktiga. Vi värnar om allas lika värde. Vår människosyn är optimistisk. Vi tänker att alla vi människor kan lära oss, utvecklas och få större makt över våra liv. Botkyrka folkhögskola vill vara en plats där du får nya möjligheter.


BOTKYRKA

Folkhögskolans förankring i Botkyrka är tydlig. Närområdet är en självklar del av studierna på Allmän- Bas- Kvinnokurs- och Textilkurs där de studerande får redskap att kunna påverka det som sker i deras vardag. Du behöver dock inte bo i Botkyrka kommun för att studera här hos oss.

 

Värderingar

Mångfald och respekt för varandras övertygelse präglar arbetet på skolan. Den som studerar här måste vara beredd att möta åsikter och tankar som inte känns bekväma. Vi tror att det är en väg till ökat lärande.
Vi försöker hela tiden bli bättre på att möta varandras olikheter och forma en skola utan diskriminering och rasism.
Skolan har en mycket restriktiv hållning till droger och kan inte ta emot studerande med pågående drogmissbruk.


 

Kulturreservatets Folkhögskola

Botkyrka folkhögskola har även en filial i Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Kulturreservatets folkhögskola. Här kan du välja mellan studier i glesbygds- och samhällsutveckling eller konstnärligt skapande men också läsa allmän kurs.

www.kulturreservatetsfhs.se

.

Kontakta oss


//]]>