SVENSKUNDERVISNING I EQUMENIAKYRKAN I HALLUNDA

Kursens mål: Hjälpa nyanlända och människor som vistats i Sverige länge att erövra (eller återerövra) sitt svenska språk och kunna vara med i samhället lokalt
Kurslängd: Vi påbörjar en ny kurs varje termin. 
Kursdagar: Onsdagar, torsdagar och fredagar 10:15 – 12:30
Kursavgift: 250 kronor/termin

Kursinnehåll:

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Viss samhällskunskap
 • Utflykter
 • Svenska traditioner
 • Besök
 • Rättigheter och möjligheter i Sverige

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Förstå enkel svenska
 • Kunna presentera sig och berätta om sig själv
 • Kunna vara med i ett lättare samtal
 • Ha mer kännedom om koder i samhället, hur samhället funkar
 • Ha utvecklat kunskap om svenska språket i sin egen takt
 • Kunna använda det svenska språket i vardagslivet mer än tidigare.

Läs mer:

Den här kursen är anpassad för dig som kanske redan läser SFI men önskar dig ännu mer lärdom om svenska språket. Du är välkommen oavsett språknivå!

Vårt mål är att utveckla din kunskap i svenska språket och skapa förutsättningar för att kunna
använda språket som du redan lärt dig, du får lära dig mer av ordförråd och grammatik, och får mer användning av svenska språket.
Vi vill stärka och hjälpa dig vidare i livet mot fortsatta studier och/eller arbete, och hjälpa dig att bli mer delaktig i det lokala samhället och utveckla din sociala förmåga.

Två gånger per år gör vi utflykter till olika ställen som handlar om svenska språket eller som ger chans att utveckla kunskap om Sverige och svenska språket. Exempel på utflyktsmål är Nordiska museet, historiska museet, Tumba bruksmuseum osv.
Vi tränar också läsförmåga genom vår läsecirkel där vi läser en sida per person ur en bok från biblioteket. Vi läser lättlästa vuxenböcker med olika teman: barn och familj, kärlek och så vidare.

Du kommer både att arbeta med material som din lärare har skapat för eleverna, samt material från andra källor som är till för SFI.
Vi leker med språket genom tipspromenader med frågor om Sverige och andra språklekar, och varje jul och sommar firar vi avslutningen med sånger och svenska traditioner.

Den här kursen är öppen för alla, och just du är välkommen!

Ansök här