Allmän kurs

Kurstyp: Allmän kurs på gymnasienivå
Kursstart: 15 augusti 2024 och 8 januari 2025
Kurslängd: 1 – 3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

läs mer och ansök här

Vardagssvenska

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 – 2 läsår
Studietakt: 50 eller 100%, 15 eller 30 lärarledda lektioner/vecka

läs mer och ansök här

Kurser Kvällstid

Övriga Kurser

Svenskundervisning i Equmeniakyrkan i Hallunda

Kursens mål: Hjälpa nyanlända och människor som vistats i Sverige länge att erövra (eller återerövra) sitt svenska språk och kunna vara med i samhället lokalt
Kurslängd: Vi påbörjar en ny kurs varje termin.
Kursdagar: Onsdagar, torsdagar och fredagar 10:15 – 12:30
Kursavgift: 250 kronor/termin

Läs mer