Kurser Dagtid

Basåret

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Läs mer och ansök här

Vardagssvenska

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 – 2 läsår
Studietakt: 50 eller 100%, 15 eller 30 lärarledda lektioner/vecka

Läs mer och ansök här

Kurser Kvällstid

Bibelstudier och kristen tro

Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 2 gg/varje termin
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 4 timmar per vecka uppdelade på två dagar (måndag och onsdag 18.00-20.15)

Läs mer

Övriga Kurser

Svenskundervisning i Equmeniakyrkan i Hallunda

Kursens mål: Hjälpa nyanlända och människor som vistats i Sverige länge att erövra (eller återerövra) sitt svenska språk och kunna vara med i samhället lokalt
Kurslängd: Vi påbörjar en ny kurs varje termin.
Kursdagar: Onsdagar, torsdagar och fredagar 10:15 – 12:30
Kursavgift: 250 kronor/termin

Läs mer

VÅR FILIAL

Kulturreservatets Folkhögskola

Botkyrka folkhögskola har även en filial i Riddarhyttan, Skinnskatteberg: Kulturreservatets folkhögskola. Här kan du välja mellan studier i glesbygds- och samhällsutveckling eller konstnärligt skapande men också läsa Allmän kurs.

kulturreservatetsfhs.se