Kurser Dagtid

Allmän kurs

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål:
Ökad kunskap om sin omvärld, ökad studieteknik, behörighet till eftergymnasiala studier.
Max antal deltagare: 22 deltagare
Kursstart: 11 januari
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök här

Språkåret

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk.
Max antal deltagare: 18 deltagare
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök här

Baskursen

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
Max antal deltagare: 24 deltagare
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök här

Etableringskursen

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk, samt bättre läs- och skrivförmåga. Nybörjarnivå.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 1 gång varje halvår
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök här

Kvinnokursen

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap och trygghet i den talade svenskan. Kursen ska leda till ökad motivation och vilja till fortsatt lärande
Max antal deltagare: 18 deltagare
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök här

Lärarassistentutbildning

Kurstyp:Eftergymnasial yrkesutbildning
Kursens mål: Ge den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt och ge goda kunskaper i pedagogiskt arbete.
Max antal deltagare: 22
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 år
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner per vecka

Läs mer och ansök här

Svenska i butik

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Att få arbete inom butiksnäringen
Max antal deltagare: 24
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%. Lärarledd undervisning/praktik i butik – motsvarande 30 undervisningstimmar

Läs mer och ansök här

Textilkursen

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål: Att stärka lusten till lärande. Att utveckla kunskaper i det svenska språket, i symaskinssömnad och annat textilt hantverk. Att lära känna, förstå och kunna röra sig i det svenska samhället med stärkt självförtroende.
Max antal deltagare: 14
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Läs mer och ansök här

Kurser Kvällstid

Arameiska språket/fördjupning i kyrkans lära och tradition

Kursens mål: Förvärva goda kunskaper i det arameiska språket samt kunskaper inom den Syrisk ortodoxa kyrkans liturgi
Max antal deltagare: 12 deltagare
Antal starter: 2 gg/varje termin
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 4 timmar per vecka uppdelade på två dagar (måndag och onsdag 18.00-20.15)

Läs mer

Bibelstudier och kristen tro

Kursens mål: Enligt den syrisk ortodoxa kyrkans tro/lära får du möjlighet att förvärva kunskaper inom kyrkohistoria, bibelkunskap, troslära, kristet liv, sakramenten samt syrisk ortodoxa kyrkans kyrkofäder och tradition.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 2 gg/varje termin
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 4 timmar per vecka uppdelade på två dagar (måndag och onsdag 18.00-20.15)

Läs mer

Svenska från dag 1

Kursens mål: Deltagarna etablerar sig i svenska samhället
Max antal deltagare: 17 deltagare
Antal starter: Löpande intag
Kurslängd: Beror på deltagarens behov
Studietakt: 50%

Läs mer

Övriga Kurser

Svenskundervisning i Equmeniakyrkan i Hallunda

Kursens mål: Hjälpa nyanlända och människor som vistats i Sverige länge att erövra (eller återerövra) sitt svenska språk och kunna vara med i samhället lokalt
Max antal deltagare: ingen gräns
Antal starter: 2 ggr/år
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 50%, 3 dgr/v

Läs mer

VÅR FILIAL

Kulturreservatets Folkhögskola

Botkyrka folkhögskola har även en filial i Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Kulturreservatets folkhögskola. Här kan du välja mellan studier i glesbygds- och samhällsutveckling eller konstnärligt skapande men också läsa allmän kurs.

kulturreservatetsfhs.se