SVENSKA I fokus 3

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka
Studiemedel: 100%
Kostnader: 1200 kronor/termin (inklusive försäkring, 
tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)
Intyg: Kursintyg

Kursinnehåll:

  • Svenska  
  • Matematik
  • Engelska/bild/hemkunskap (valbara ämnen)
  • Temastudier med fokus på samhällskunskap (integrerat)

Kursens mål: Du studerar svenska för att bli klar med SVA grund. Du får en ökad kunskap om samhället. Du får en introduktion till arbete och möjlighet till fortsatta studier.

 

Om kursen:

Den här kursen är för dig som kommit en bit på väg mot svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kursen är på grundläggande nivå och vill förbereda dig för arbete eller fortsatta studier.

Svenska språket är viktigt i allt vi gör. Du studerar matematik och lär dig om samhället och omvärlden. Fyra lektioner i veckan har du möjlighet att välja mellan engelska, bild och hemkunskap. Om du vill studera vidare på gymnasienivå bör du välja engelska. Alla studerande har gemensamma temadagar, friluftsdagar och föreläsningar.

På folkhögskolan möts deltagare med olika erfarenheter och bakgrund. Du möter människor i olika åldrar, med olika kultur och språkkunskaper.
Vi tänker att allas kunskaper och livserfarenheter är viktiga. Vi lär oss av varandra på folkhögskolan.

Anmäl ditt intresse