OM DU BLIR SJUK

Om du blir sjuk behöver du anmäla det till Försäkringskassan

Sjukanmäl dig första dagen du är sjuk. Om din anmälan kommer in efter den åttonde sjukdagen, måste du ha särskilda skäl. Här finns mer information om sjukdom och studiemedel från CSN.

Gör så här för att anmäla sjukdom til Försäkringskassan: 

 • Gör en sjukanmälan på försäkringskassans hemsida:
 • Ansök om att behålla studiestödet under sjukdom. Om du tror att du blir frisk inom en vecka kan du vänta med att ansöka tills du är frisk. Om du tror att du kommer att vara sjuk längre än en vecka kan du ansöka på en gång. Ansök på Mina Sidor på Försäkringskassans hemsida eller ring på 0771‑524 524 för att beställa en blankett.

 • Skicka in läkarintyg. Om du är sjuk längre än 14 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Du kan skicka in ditt läkarintyg digitalt på Mina intyg på 1177 Vårdguiden eller posta det till:

  Försäkringskassans Inläsningscentral
  839 88 Östersund

 • Kom ihåg att du också ska sjukanmäla dig i SchoolSoft så att dina lärare får veta att du är sjuk!

OM DITT BARN BLIR SJUKT

Om du behöver vara hemma för vård av barn (VAB) behöver du anmäla det till CSN

Anmäl VAB första dagen du är hemma med sjukt barn. Om din anmälan kommer in efter den åttonde sjukdagen, måste du ha särskilda skäl. Här finns mer information om VAB och studiemedel från CSN.

Gör så här för att anmäla VAB till CSN:

 • Ring eller skicka ett e-brev till CSN första dagen du är hemma.
 • Från och med den 8:e vårddagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för vård av sjukt barn, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i vårdperioden.

 • Skicka in blanketten “Försäkran vid tillfällig vård av barn” (2409W) när vårdperioden är slut. Om barnets förskola, skola eller fritids har stängt ska du skicka med ett intyg som visar under vilken period verksamheten är stängd och orsaken till stängningen.

Kom ihåg att du också ska anmäla dig i SchoolSoft när du är hemma för vård av barn så att dina lärare får veta att du är sjuk!

FÖRDELAR MED ATT GÖRA SJUKANMÄLAN

Det är bra för dig att anmäla sjukdom och anmäla när du är hemma för vård av barn. Förutom att du kan fortsätta få studiestöd medan du är sjuk eller hemma för vård av barn, så finns även trygghetsregler som hjälper dig. För att kunna ta del av de här trygghetsreglerna måste du ha gjort en anmälan och fått den godkänd. Du behöver vanligtvis också vara sjukskriven på heltid, men det finns vissa undantag. 

Om du studerar med studiemedel:

Lägre krav på studieresultat
CSN räknar bort de veckor som du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler sjukdom.
 
Veckorna räknas inte som använda

CSN räknar inte de veckor du har varit sjuk som använda med studiemedel, så du kan ta igen studierna senare.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen
CSN kan skriva av lånedelen i studiemedlen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är sjuk i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du är sjuk mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Om du studerar med studiestartsstöd

CSN räknar bort de veckor som du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler sjukdom.

Veckorna som du har varit sjuk räknas fortfarande som använda med studiestartsstöd.