Bibelstudier i S:t Kyriakos kyrka

Kursens mål: Coming soon
Max antal deltagare: Coming soon
Antal starter: Coming soon
Kurslängd: Coming soon
Studietakt: Coming soon

Ansökan stängd

Kursinnehåll:

  • Coming soon
Efter avslutad kurs ska deltagaren:
  • Coming soon

Läs mer:

Bibelstudieutbildningen i syrisk ortodoxa kyrkan S:t Kyriakos församling i Norrköping startade vårterminen 2007 och är för människor, ung som gammal, som är nyfikna på Bibeln.
Du som vill få en fördjupad bibelundervisning och troskunskap är välkommen. Målet är att samtala om vår syn på Gud och om allt som ryms i tron.

Kursens upplägg och struktur bygger på att läsa Bibeln, i synnerhet Nya Testamentet, från pärm till pärm, kapitel för kapitel samt vers för vers. Med hjälp av kyrkofäderna samt andra teologers kommentarer, försöker vi tolka texterna och tillämpa dem på nutiden.

Under utbildningens gång berör vi ämnen som kyrkohistoria, bibelkunskap, troslära, kristet liv, sakramenten, gudstjänst och liturgi. För att öka förståelsen för ortodox tro i Sverige studerar vi också den ortodoxa kyrkans tradition och kyrkofäderna. Vi kommer också att göra studiebesök, få vara med och lyssna till gästföreläsare.

Ansök här