Coronavirus covid-19

Medarbetare och deltagare

  • Mycket av vår undervisning sker under våren på distans men omfattningen anpassas efter de myndighetsrekommendationer som ges.
  • För aktuell information ber vi dig följa våra uppdateringar på vår Facebooksida och Instagram
  • Använd Telefon eller mejl i första hand om du behöver komma i kontakt med skolans personal.

Så undviker du smitta:

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Träffar inte andra personer än dem du bor med
  • Res inte  med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.

Om du har förkylnings- eller influensasaymptom dvs hosta,feber, luftrörsbesvär ber vi dig att inte gå in i skolan.

Vi tackar på förhand för din förståelse!

Vänliga hälsningar

Välkommen till Botkyrka folkhögskola!