Lärarassistentutbildning

Kursens mål: Ge den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt och ge goda kunskaper i pedagogiskt arbete.
Intagningskrav: Betyg från gymnasiet eller motsvarande (inkl minst Sv/Sva 2).
Intagning kommer att ske efter intervjuer
Uppvisande av godkänt utdrag från belastningsregistret. Kuvertet lämnas oöppnat till skolan.
Max antal deltagare: 22 deltagare per grupp
Antal starter: 1 ggr/läsår
Kurslängd: 1 år
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner per vecka

Kursinnehåll:

Svenska skolsystemet
Pedagogik – lärandeteorier
Fördjupad kunskap om barn och ungas utveckling
Grupprocesser
Konflikthantering
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ledarskap
Socialpsykologi
Administrativ utbildning – olika lärplattformar Schoolsoft, V – class etc.
Digitala hjälpmedel
Praktik, 25% på grundskolor i kommunen

Efter avslutad kurs ska deltagaren:
Vara väl förberedd att börja arbeta som lärarassistent i grundskolan

Intyg som ges efter avslutad utbildning:
Examensbevis

Läs mer:

Ettårig yrkesutbildning inom det pedagogiska området. Kursen är eftergymnasial. Den studerande har rätt att söka studiestöd via CSN.

Vill du göra skillnad för barn och ungdomar i skolan?

Arbetsbelastningen på lärarna i skolan är väldigt hög. Många skolor har därför börjat anställa lärarassistenter som skall avlasta lärarna. Avlastningen kan vara av olika karaktär, man kan arbeta direkt med elever, ringa hem till föräldrar, ordna rastaktiviteter, samtalsstöd etc. Lärarassistenten deltar också i skolans olika möten såsom arbetslagsträffar, personalmöten etc.

Under kursens gång kommer du att få olika verktyg för att bli en bra elevassistent. Vi lär oss om funktionsvariationer, ledarskap och pedagogik, för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt för skolor i framtiden. Praktik ingår också.

Kursen är till för dig som är initiativrik och sugen på att göra en insats i skolan, och underlättar också om du senare vill utbilda dig till lärare.

Anmäl ditt intresse