Lärarassistentutbildning

Kurstyp: Eftergymnasial yrkesutbildning
Kursens mål: Ge den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt och ge goda kunskaper i pedagogiskt arbete.
Max antal deltagare: 22 
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 år
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner per vecka                                                    Kostnader: 1200 kr/termin (försäkring, tillgång till Internet och andra media, studiebesök, tillgång till kurslitteratur) 

Kursinnehåll:

 • Svenska skolsystemet
 • Pedagogik – lärandeteorier
 • Fördjupad kunskap om barn och ungas utveckling
 • Grupprocesser
 • Konflikthantering
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Ledarskap
 • Socialpsykologi
 • Administrativ utbildning – olika lärplattformar Schoolsoft, V – class etc.
 • Digitala hjälpmedel
 • Praktik, 25% på grundskolor i kommunen

Efter avslutad kurs ska deltagaren:
Vara väl förberedd att börja arbeta som lärarassistent i grundskolan

Intyg som ges efter avslutad utbildning:
Kursintyg

Läs mer:

Ettårig yrkesutbildning inom det pedagogiska området. Kursen är eftergymnasial. Den studerande har rätt att söka studiestöd via CSN. Intagning kommer att ske efter intervjuer.

Intagningskrav:
 Betyg från gymnasiet eller motsvarande (inkl minst Sv/Sva 2).
Uppvisande av godkänt utdrag från belastningsregistret. Kuvertet lämnas oöppnat till skolan.

Vill du göra skillnad för barn och ungdomar i skolan?

Arbetsbelastningen på lärarna i skolan är väldigt hög. Många skolor har därför börjat anställa lärarassistenter som skall avlasta lärarna. Avlastningen kan vara av olika karaktär, man kan arbeta direkt med elever, ringa hem till föräldrar, ordna rastaktiviteter, samtalsstöd etc. Lärarassistenten deltar också i skolans olika möten såsom arbetslagsträffar, personalmöten etc.

Under kursens gång kommer du att få olika verktyg för att bli en bra lärarassistent. Vi lär oss om funktionsvariationer, ledarskap och pedagogik, för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt för skolor i framtiden. Praktik ingår också.

Kursen är till för dig som är initiativrik och sugen på att göra en insats i skolan, och underlättar också om du senare vill utbilda dig till lärare.

Ansök här