Arameiska för nybörjare, fokus på att tala

Allmän kurs är för dig som vill studera och bli färdig på gymnasienivå.

Beroende på vad du har gjort tidigare och vad du vill göra i framtiden så är Allmän kurs 1 till 3 år. Har du redan läst delar av gymnasiet eller om du har jobbat heltid i minst ett år finns möjligheten att bli klar fortare. 

På Allmän kurs läser du i mindre grupper. Svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska läser du nivågrupperat utifrån din kunskapsnivå. 

I det vi kallar temastudier läser du historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. I temastudier arbetar vi ämnesintegrerat vilket innebär att vi läser kurser som blandar de fyra temaämnena. 

På Allmän kurs måste alla vara beredda att samarbeta med olika människor och ta eget ansvar. Som studerande måste du också klara av att läsa på gymnasienivå. Men detta är även en skola och en skolform som vill att du ska klara mer än kurser, här får du tänka nytt och stort och lära för hela livet. Vi kallar det folkbildning.

Temadagar och andra aktiviteter under läsåret genomförs tillsammans med skolans övriga kurser.

När du är färdig på Allmän kurs så får du ett studieomdöme som ger behörighet att söka utbildningar inom yrkeshögskola, högskola och universitet.