Svenska i fokus 3

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Svenska i fokus 1

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Svenskundervisning i Equmeniakyrkan i Hallunda

Kursens mål: Hjälpa nyanlända och människor som vistats i Sverige länge att erövra (eller återerövra) sitt svenska språk och kunna vara med i samhället lokalt
Kurslängd: Vi påbörjar en ny kurs varje termin.
Kursdagar: Onsdagar, torsdagar och fredagar 10:15 – 12:30
Kursavgift: 250 kronor/termin