Öppet hus 24 mars 2020

Kursens mål: Coming soon
Max antal deltagare: Coming soon
Antal starter: Coming soon
Kurslängd: Coming soon
Studietakt: Coming soon

Svenskundervisning i Equmeniakyrkan i Hallunda

Kursens mål: Hjälpa nyanlända och människor som vistats i Sverige länge att erövra (eller återerövra) sitt svenska språk och kunna vara med i samhället lokalt
Max antal deltagare: ingen gräns
Antal starter: 2 ggr/år
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 50%, 3 dgr/v

Svenska från dag 1

Kursens mål: Deltagarna etablerar sig i svenska samhället
Max antal deltagare: 17 deltagare
Antal starter: Löpande intag
Kurslängd: Beror på deltagarens behov
Studietakt: 50%

Bibelstudier och kristen tro

Kursens mål: Enligt den syrisk ortodoxa kyrkans tro/lära får du möjlighet att förvärva kunskaper inom kyrkohistoria, bibelkunskap, troslära, kristet liv, sakramenten samt syrisk ortodoxa kyrkans kyrkofäder och tradition.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 2 gg/varje termin
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 4 timmar per vecka uppdelade på två dagar (måndag och onsdag 18.00-20.15)

Textilkursen

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål: Att stärka lusten till lärande. Att utveckla kunskaper i det svenska språket, i symaskinssömnad och annat textilt hantverk. Att lära känna, förstå och kunna röra sig i det svenska samhället med stärkt självförtroende.
Max antal deltagare: 14
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka