Allmän kurs

Kurstyp: Allmän kurs på gymnasienivå
Kursstart: 15 augusti 2024 och 8 januari 2025
Kurslängd: 1 – 3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Socialpedagogutbildning

Kurstyp: Eftergymnasial yrkesutbildning
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 2 läsår
Studietakt: 100%, ca 6-7 heldagar/termin på Botkyrka folkhögskola

Svenska i fokus 2

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 15 augusti 2024
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka