Kvinnokursen

Antal platser: 18
Kursstart: 23 augusti 2021
Kurslängd: 1 läsår
Studietak: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar/vecka

Etableras i Sverige B

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk
Max antal deltagare: 20 deltagare
Antal starter: 1 gång i månaden
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Basåret

Antal platser: 24
Kursstart: 23 augusti 2021
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar/vecka

Språkåret

Antal platser: 22 deltagare
Kursstart: 23 augusti 2021
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Allmän kurs

Antal platser: 65
Kursstart: 23 augusti 2021
Kurslängd: 1 – 3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar/vecka