Vardagssvenska

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål: Fokus på övervinna rutinen och återvända till det sociala livet
Max antal deltagare: 15
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 75%

Textilkursen

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål: Att stärka lusten till lärande. Att utveckla kunskaper i det svenska språket, i symaskinssömnad och annat textilt hantverk. Att lära känna, förstå och kunna röra sig i det svenska samhället med stärkt självförtroende.
Max antal deltagare: 14
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Svenska i butik

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Att få arbete inom butiksnäringen
Max antal deltagare: 24
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%. Lärarledd undervisning/praktik i butik – motsvarande 30 undervisningstimmar

Lärarassistentutbildning

Kurstyp:Eftergymnasial yrkesutbildning
Kursens mål: Ge den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt och ge goda kunskaper i pedagogiskt arbete.
Max antal deltagare: 22
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 år
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner per vecka

Kvinnokursen

Kurstyp: Särskild kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap och trygghet i den talade svenskan. Kursen ska leda till ökad motivation och vilja till fortsatt lärande
Max antal deltagare: 18 deltagare
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Etableras i Sverige B

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk
Max antal deltagare: 20 deltagare
Antal starter: 1 gång i månaden
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Etableringskursen

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk, samt bättre läs- och skrivförmåga. Nybörjarnivå.
Max antal deltagare: 15 deltagare
Antal starter: 1 gång varje halvår
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Baskursen

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
Max antal deltagare: 24 deltagare
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Språkåret

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål: Fokus på ökad kunskap i svenska som andraspråk.
Max antal deltagare: 18 deltagare
Kursstart: 20 augusti
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Allmän kurs

Kurstyp: Allmän kurs
Kursens mål:
Ökad kunskap om sin omvärld, ökad studieteknik, behörighet till eftergymnasiala studier.
Max antal deltagare: 22 deltagare
Kursstart: 11 januari
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka