Vardagssvenska

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 – 2 läsår
Studietakt: 50 eller 100%, 15 eller 30 lärarledda lektioner/vecka

Allmän kurs

Kurstyp: Allmän kurs på gymnasienivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 – 3 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Språkåret

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Basåret

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Etableras i Sverige B

Kursens mål: Att få en bättre förståelse för det svenska samhället, och en ökad nivå i svenska som andraspråk
Max antal deltagare: 20 deltagare
Antal starter: 1 gång i månaden
Kurslängd: ca 6 månader
Studietakt: 100%, 30 lärarledda undervisningstimmar per vecka

Svenska i butik

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Svenska och textil

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka

Kvinnokursen

Kurstyp: Allmän kurs på grundläggande nivå
Kursstart: 16 augusti 2023
Kurslängd: 1 läsår
Studietakt: 100%, 30 lärarledda lektioner/vecka